Main Menu
User Menu
Reklama

Kuna, Pavol

     
Příjmení:
Surname:
Kuna
Jméno:
Given Name:
Pavol
Jméno v originále:
Original Name:
Pavol Ján Kuna
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
brigádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
18.01.1895 Vrbica /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
04.05.1982 Levoča /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
veliteľ Zaisťovacej divízie (1941-1942)
veliteľ 3. taktickej skupiny "Gerlach" (1944)
veliteľ 4. československej samostatnej brigády (1945)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Kuna-Pavol-t126604#429057Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Kuna
Jméno:
Given Name:
Pavol
Jméno v originále:
Original Name:
Pavol Ján Kuna
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1910-DD.MM.1914 meštianska škola, Liptovský Mikuláš
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Škola na dôstojníkov pechoty v zálohe
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
19.02.1919 podporučík
01.10.1919 poručík (s platnosťou od 01.05.1919)
12.11.1920 kapitán ruských légií (s účinnosťou od 01.01.1920)
24.09.1927 štábny kapitán (s účinnosťou od 08.07.1926)
01.01.1936 major
17.05.1939 podplukovník
01.07.1940 plukovník
19.02.1947 brigádny generál
01.04.1948 výslužba
13.04.1950 degradovaný
DD.MM.1991 vrátená vojenská hodnosť
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
09.05.1939-17.05.1939 Velitel : Pěší pluk 1
17.05.1939-01.10.1940 Velitel : Pěší pluk 1
01.10.1940-25.11.1941 Velitel : Pěší pluk 1
19.11.1941-05.08.1942 Velitel : Zajišťovací divise
08.08.1942-30.03.1943 Velitel : Pěší pluk 1
10.04.1943-10.06.1943 Velitel : Rychlá divise
01.10.1943-01.01.1944 Velitel : Velitelství divisní oblasti 2
31.08.1944-09.09.1944 Velitel : Vojenská obranná oblast 1
10.09.1944-23.10.1944 Velitel : 3. taktická skupina
23.10.1944-29.10.1944 Velitel : 4. taktická skupina
DD.02.1945-DD.04.1945 Velitel : 4. československá samostatná brigáda
00.11.1945-19.02.1947 Velitel : VIII. sbor
19.02.1947-01.10.1947 Velitel : VIII. sbor
01.10.1947-01.12.1947 Velitel : VI. sbor

Ručně vyplněné položky:
DD.01.1916-DD.06.1916 veliteľ čaty, ruský front
13.06.1916-DD.MM.1917 v ruskom zajatí
01.10.1917-DD.MM.1918 12. rota, 7. československý strelecký pluk
DD.10.1918-DD.MM.1919 1. československý strelecký pluk
06.08.1919-DD.MM.1920 dozorný dôstojník štábu Československého armádneho zboru
18.03.1920-DD.05.1920 dispozičný dôstojník Posádkového veliteľstva, Vladivostok
06.09.1920-DD.MM.1925 veliteľ čaty / roty, Peší pluk 37
01.12.1925-DD.07.1927 2. spravodajské oddelenia, Zemské vojenské veliteľstvo v Košiciach
DD.07.1927-DD.02.1931 veliteľ roty, Peší pluk 37
28.02.1931-DD.MM.1931 inštruktor, Vojenská akadémia, Hranice
DD.09.1931-15.03.1936 veliteľ roty, Peší pluk 37
15.03.1936-19.09.1938 zástupca veliteľa III. práporu, Peší pluk 37
19.09.1938-23.11.1938 veliteľ II. práporu, Peší pluk 37
DD.MM.1939-DD.MM.1939 veliteľ 11. divízie
DD.05.1939-DD.09.1940 veliteľ Pešieho pluku 1
01.10.1940-DD.11.1941 veliteľ Pešieho pluku 1
25.11.1941-05.08.1942 veliteľ Zaisťovacej divízie
08.08.1942-30.03.1943 veliteľ Pešieho pluku 1
10.04.1943-10.06.1943 veliteľ Rýchlej divízie
01.10.1943-01.01.1944 veliteľ Divíznej oblasti 2
01.01.1944-DD.MM.1944 veliteľ Vojenskej správy pri MNO
31.08.1944-09.09.1944 veliteľ Obrannej oblasti 1
10.09.1944-23.10.1944 veliteľ 3. taktickej skupiny "Gerlach"
23.10.1944-29.10.1944 veliteľ 4. taktickej skupiny "Muráň"
DD.01.1945-DD.MM.1945 partizánsky oddiel "Jaromov"
10.02.1945-03.04.1945 veliteľ 4. československej samostatnej brigády
DD.04.1945-DD.MM.1945 štábna rota MNO v Košiciach
20.10.1945-DD.04.1946 dočasný veliteľ VIII. zboru
DD.04.1946-DD.09.1947 zástupca veliteľa VIII. zboru
DD.09.1947-01.12.1947 veliteľ VIII. zboru / VI. zboru
01.12.1947-01.04.1948 nútená dovolenka
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1923

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.1923

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1930

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-

DD.MM.1940

Pamětní medaile: Za obranu Slovenska v březnu 1939
Commemorative Medal for the Defence of Slovakia in March 1939
Pamätná medaila za obranu Slovenska v marci 1939
-

DD.MM.1941

Kříž světové války 6. stupně
World War Cross 6th Class
Kríž svetovej vojny 6. stupňa
-

DD.MM.1942

Válečný vítězný kříž III. třídy
War Victory Cross 3rd Class
Vojenný víťazný kríž III. triedy
-

DD.MM.1945

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.RRRR

Medaile Za hrdinstvo 3. stupně
Bravery medal - 3rd Class
Medaila Za hrdinstvo 3.stupňa
-

DD.MM.RRRR

Záslužný řád německé orlice 3. třída
Order of Merit of German Eagle 3rd Class
Verdienstorden vom Deutschen Adler 3. Klasse
-

DD.MM.RRRR

Medaile Za vítězství nad Německem ve Velké Vlastenecké válce 1941-1945
Medal for Victory over Germany in Great Patriotic War 1941-1945
Медаль За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
-

DD.MM.RRRR

Řád koruny krále Zvonimíra 1. stupně s meči
The Order of the Crown of King Zvonimir 1st Class with Swords
Red krune kralja Zvonimira I. st. s mačevima
-

DD.MM.RRRR

Řád Rumunské hvězdy 3. třída s meči
Order of Star of Romania 3rd Class with Swords
Ordinul Steaua României Comandor
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile československé armády v zahraničí
Commemorative Medal of Czechoslovak Army Abroad

-

DD.MM.RRRR

Medaile za zásluhy I. stupeň
Medal for Merit 1st Class
-

DD.MM.RRRR

Řád Slovenského národního povstání I. třída
Order of Slovak National Uprising 1st class
Rad Slovenského národného povstania I. trieda
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile k 20. výročí Slovenského národního povstání
Commemorative medal for the 20th anniversary of the Slovak National Uprising
Pamätná medaila k 20. výročiu Slovenského národného povstania
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Kuna-Pavol-t126604#490259Verze : 0
MOD
Brigádny generál Pavol Ján Kuna


* 18.01.1895 Vrbica okr. Liptovský Mikuláš
+ 04.05.1982 LevočaMaturoval na Vyššej obchodnej škole v Kežmarku, a po jej ukončení pracoval ako bankový úradník v Ružomberku. V máji 1915 narukoval ako jednoročný dobrovoľník do 9. honvédskeho pluku v Košiciach. V roku 1916 v hodnosti kadeta ašpiranta sa dostal na ruský front. V tom istom roku bol zajatý. V roku 1917 sa prihlásil ako dobrovoľník do česko-slovenských légií v Rusku. Svoju vojenskú kariéru v Rusku ukončil ako poručík. Domov sa dostal v roku 1920 a v ten istý rok mu bola udelená hodnosť kapitána ruských légii. V roku 1921 bol aktivovaný ako dôstojník čs. armády.


V roku 1936 bol povýšený na majora pechoty. Po vzniku Slovenskej republiky v roku 1939 pôsobil v armáde na rôznych riadiacich funkciách. 17. mája 1939 bol povýšený na podplukovníka a v roku 1940 na plukovníka pechoty. Pôsobil aj na Východnom fronte, kde v novembri 1941 prevzal funkciu veliteľa Zaisťovacej divízie v Žitomíri kde pôsobil až do augusta 1942. Potom bol odvolaný. Na východný front sa vrátil v roku 1943 a od apríla do júna 1943 velil Rýchlej divízii. Potom bol znovu odvolaný na Slovensko. Od 1. januára 1944 sa stal veliteľom Vojenskej správy pri MNO v Bratislave. Získal si dôveru veliteľa ústredia pplk. gšt. Jána Goliana a zúčastnil sa na príprave SNP. Po vypuknutí SNP prevzal 31. augusta v 1. čs. armáde velenie obrannej oblasti 1. Pôsobil aj na iných významných veliteľských funkciách v povstaleckej armáde. Po potlačení povstania odišiel v januári 1945 do partizánskeho oddielu Jaromov. Na základe rozkazu generála Ludvíka Svobodu dostal rozkaz organizovať 4. samostatnú čs. brigádu v Levoči, ako jej veliteľ. S touto jednotkou sa zapojil do záverečných oslobodzovacich bojov na Liptove.

Po oslobodení prispel k výstavbe čs. armády. V rokoch 1945-1947 bol zástupca veliteľa zboru Ministerstva národnej obrany v Banskej Bystrici. Do hodnosti brigádneho generála bol povýšený vo februári 1947 s účinnosťou od 28.10.1945. V roku 1948 sa dostal do politickej nemilosti a od 01.04.1948 bol preložený do výslužby. Bol obvinený Ľudovým súdom v Banskej Bystrici za údajné zločiny, ktorých sa mal dopustiť v ZSSR, ale nakoniec bol viny zbavený. Aj napriek tomu bol bol podľa zákona č. 59/1949 Zb. dňa 13.04.1950 degradovaný na vojaka.


Po novembri 1989 bol vojensky rehabilitovaný a v roku 1991 mu bola vrátená vojenská hodnosť brigádneho generála in memoriam.Vyznamenania: Roku 1919 vyznamenaný Čs. vojnovým krížom 1918, 1945 Čs. vojnovým křížom 1939, Radom SNP I.tr., Za pobedu nad Germanijej


Zdroj :
http://sk.wikipedia.org/wiki/Pavol_Kuna
Časopis MO SR "OBRANA" č. 8/2009
URL : https://www.valka.cz/Kuna-Pavol-t126604#383452Verze : 0
Pavol Kuna bol v dobe od 16. 4. 1946 do 29. 9. 1947 zástupcom plk. gšt. J. Heřmana, ktorý velil jednotke nasadenej proti banderovcom.
Zdroj: www.muzeumsnp.sk
URL : https://www.valka.cz/Kuna-Pavol-t126604#383459Verze : 0