Main Menu
User Menu

Kulometný oddíl č.007 [1914-1919]

Maschinengewehr-Abteilung Nr.7

Maschinengewehr-Abteilung Nr.7
Guľometný oddiel č. 7

Dátum vzniku jednotky:
1900


Garnizóna: Paderborn

Nadriadené jednotky:VII. Armeekorps – 7. armádny zbor


Zdroj:
users.hunterlink.net.au
URL : https://www.valka.cz/Kulometny-oddil-c-007-1914-1919-t71137#250529Verze : 0
MOD