Main Menu
User Menu

Kulometný oddíl č.006 [1914-1919]

Maschinengewehr-Abteilung Nr.6

Maschinengewehr-Abteilung Nr.6
Guľometný oddiel č. 6


Dátum vzniku jednotky: 1904


Garnizóna: Metz (Méty, Francúzsko)


Nadriadené jednotky:


XI. Armeekorps – 11. armádny zbor


Zdroj:
users.hunterlink.net.au
URL : https://www.valka.cz/Kulometny-oddil-c-006-1914-1919-t71136#250528Verze : 0
MOD