Main Menu
User Menu

Kulometný oddíl č.004 [1914-1919]

Maschinengewehr-Abteilung Nr.4

Maschinengewehr-Abteilung Nr.4
Guľometný oddiel č. 4

Dátum vzniku jednotky:
1901


Garnizóna: Thorn


Nadriadené jednotky:


XVII. Armeekorps – 17. armádny zbor


Zdroj:
users.hunterlink.net.au
URL : https://www.valka.cz/Kulometny-oddil-c-004-1914-1919-t71133#250524Verze : 0
MOD