Main Menu
User Menu

Kulometný oddíl č.003 [1914-1919]

Maschinengewehr-Abteilung Nr.3

Maschinengewehr-Abteilung Nr.3
Guľometný oddiel č. 3


Dátum vzniku jednotky: 1902


Garnizóna: Saarburg

Nadriadené jednotky:XXI. Armeekorps – 21. armádny zbor


Zdroj:
users.hunterlink.net.au
URL : https://www.valka.cz/Kulometny-oddil-c-003-1914-1919-t71132#250523Verze : 0
MOD