Main Menu
User Menu

Kulometný oddíl č.002 [1914-1919]

Maschinengewehr-Abteilung Nr.2

Maschinengewehr-Abteilung Nr.2
Guľometný oddiel č. 2


Dátum vzniku jednotky: 1901


Garnizóna: Trier


Nadriadené jednotky:


IX. Armeekorps – 9. armádny zbor


Zdroj:
users.hunterlink.net.au
URL : https://www.valka.cz/Kulometny-oddil-c-002-1914-1919-t71131#250522Verze : 0
MOD