Main Menu
User Menu

Kulometný oddíl č.001 [1914-1919]

Maschinengewehr-Abteilung Nr.1

Maschinengewehr-Abteilung Nr.1
Guľometný oddiel č. 1

Dátum vzniku jednotky:
1900

Garnizóna:
Breslau (Wroclaw, Poľsko)

Nadriadené jednotky:VI. Armeekorps – 6. armádny zbor


Zdroj:
users.hunterlink.net.au
URL : https://www.valka.cz/Kulometny-oddil-c-001-1914-1919-t71130#250520Verze : 0
MOD