Kuchař, Miroslav

     
Příjmení:
Surname:
Kuchař Kuchař
Jméno:
Given Name:
Miroslav Miroslav
Jméno v originále:
Original Name:
Miroslav Kuchař
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor Major-General
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
12.05.1907 Dlouhá Ves1) /
12.05.1907 Dlouha Ves1) /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
10.11.1974 Praha /
10.11.1974 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
foto: VÚA Praha via Alex Maskalik
URL : https://www.valka.cz/Kuchar-Miroslav-t126600#429053 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Kuchař Kuchař
Jméno:
Given Name:
Miroslav Miroslav
Jméno v originále:
Original Name:
Miroslav Kuchař
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1922-DD.MM.1926 Reálne gymnázium, Rychnov nad Knežnou
DD.MM.1922-DD.MM.1926
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1926-29.07.1928 Vojenská akademie
DD.MM.1928-DD.MM.1929 Aplikačná škola delostrelectva, Olomouc
DD.MM.1948-DD.MM.1948 kurz pre veliteľov oddielov, Praha
DD.MM.1926-29.07.1928 Vojenská akademie
DD.MM.1928-DD.MM.1929
DD.MM.1948-DD.MM.1948
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
21.10.1947 major
29.11.1949 podplukovník
01.05.1951 plukovník
23.04.1953 brigádní generál
12.06.1953 generálmajor
21.10.1947 Major
29.11.1949 Lieutenant Colonel
01.05.1951 Colonel
23.04.1953 Brigadier General
12.06.1953 Major General
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
1) Dnes část města Rychnov nad Kněžnou
1) Today part of the town of Rychnov nad Kněžnou
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Kuchar-Miroslav-t126600#561601 Verze : 1
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více