Kučera, Josef

     
Příjmení:
Surname:
Kučera Kučera
Jméno:
Given Name:
Josef Josef
Jméno v originále:
Original Name:
Josef Kučera
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor Major-General
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
14.06.1896 Železná /
14.06.1896 Železná /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel Ženijní pluku 1
velitel ženijního vojska 2. vojenského okruhu
velitel Ženijního technického učiliště
Commander of the 1st Engineer Regiment
Commander of the Engineer Command of the 2nd Military District
Commander of the Engineer Apprentice School
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Kucera-Josef-t126599#429051 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Kučera Kučera
Jméno:
Given Name:
Josef Josef
Jméno v originále:
Original Name:
Josef Kučera
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1911-DD.MM.1915 Státní gymnasium, Praha
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1921-DD.MM.1922 Aplikační škola ženijního vojska, Litoměřice
DD.MM.1927-DD.MM.1927 Kurz pro velitele oddílů, Praha
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
14.12.1927 major
14.07.1934 podplukovník
23.08.1937 plukovník
15.11.1952 brigádní generál
12.06.1953 generálmajor
14.12.1927 Major
14.07.1934 Lieutenant Colonel
23.08.1937 Colonel
15.11.1952 Brigadier General
12.06.1953 Major General
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Kucera-Josef-t126599#578032 Verze : 2
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více