Main Menu
User Menu

Krueger, Walter

     
Příjmení:
Surname:
Krueger
Jméno:
Given Name:
Walter
Jméno v originále:
Original Name:
Walter Krueger
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
26.01.1881 Flatow /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
20.08.1967 Valley Forge, Pennsylvania
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel: 3. armáda
velitel: 2. divize
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Walter_Krueger
URL : https://www.valka.cz/Krueger-Walter-t65145#532578Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Krueger
Jméno:
Given Name:
Walter
Jméno v originále:
Original Name:
Walter Krueger
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1904 Infantry-Cavalry School, Fort Leavenworth, Kansas
DD.MM.RRRR-DD.MM.1907 Vysoká škola pro velitele a důstojníky štábů Armády Spojených států
DD.MM.RRRR-DD.MM.1921 Vysoká škola válečná Armády Spojených států
DD.MM.1925-DD.MM.1926 Naval War College, Newport, Rhode Island
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.07.1901 podporučík
10.10.1905 poručík
17.06.1916 kapitán
01.07.1920 major
27.04.1921 podplukovník
01.08.1932 plukovník
01.05.1936 brigádní generál
01.02.1939 generálmajor
16.05.1941 generálporučík
05.03.1945 generál
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
11.05.1919-11.05.1919 Náčelník štábu : IV. armádní sbor
01.09.1938-19.03.1939 Velitel : 16. pěší brigáda
DD.03.1939-DD.10.1940 Velitel : 2. divize
27.06.1940-15.05.1941 Velitel : VIII. sbor
16.05.1941-02.02.1943 Velitel : Jižní velitelství obrany
16.05.1941-16.02.1943 Velitel : 3. armáda
DD.01.1943-DD.01.1946 Velitel : 6. armáda

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.RRRR

Medaile za španělské tažení
Spanish Campaign Medal
-

DD.MM.RRRR

Medaile kubánské okupační armády
Army of Cuban Occupation Medal
-

DD.MM.RRRR

Medaile za filipínské tažení
Philippine Campaign Medal
-

DD.MM.RRRR

Medaile za filipínské tažení
Philippine Campaign Medal
-

DD.MM.RRRR

Medaile okupační armády v Německu (1. svět. válka)
Army of Occupation of Germany Medal (World War I)
-

DD.MM.RRRR

Kříž za vynikající službu
Distinguished Service Cross
-

DD.MM.RRRR

Námořní medaile za vynikající službu
Navy Distinguished Service Medal
-

DD.MM.RRRR

Medaile vítězství (2. světová válka)
World War II Victory Medal
-

DD.MM.RRRR

Medaile za vynikající službu (armáda)
Distinguished Service Medal (Army)
-

DD.MM.RRRR

Medaile za americké tažení
American Campaign Medal
-

DD.MM.RRRR

Medaile za asijsko pacifické tažení
Asiatic-Pacific Campaign Medal
-

DD.MM.RRRR

Medaile okupační armády
Army of Occupation Medal
-

DD.MM.RRRR

Medaile za službu na mexické hranici
Mexican Border Service Medal
-

DD.MM.RRRR

Medaile vítězství (1. svět. válka)
Victory Medal (World War I)
-

DD.MM.RRRR

Medaile za službu v amerických obranných silách
American Defense Service Medal
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Walter_Krueger
URL : https://www.valka.cz/Krueger-Walter-t65145#532582Verze : 0
MOD
General Walter Krueger


Narodený : 26.01.1881 Flatow, Západné Prusko
Zomrel : 20.08.1967 Valley Forge Pensylvánia, USA
Walter Krueger sa narodil v rodine s dôstojníka. Otec Julius Krüger bol plukovníkom pruskej armády a zomrel keď mal Walter 8 rokov. Matka Anna Krüger rod. Hasse sa rozhodla po smrti svojho manžela presťahovať aj so svojimi tromi deťmi do St.Luis ku svojim príbuzným. Keď sa Walterova matka po druhý raz vydala presťahovala sa celá rodina do Madison v Indiane. Po absolvovaní strednej školy sa 17.07.1898 prihlásil ako dobrovoľník do armády a bojoval v Americko-španielskej vojne a Americko-filipínskej vojne. A v priebehu 3 rokov sa vypracoval s vojaka na poručíka. Po svojom návrate do vlasti zostal v armáde a dopĺňal si vzdelanie Venoval sa lektorskej činnosti a učil španielčinu a nemčinu a prekladal nemecké texty z oblasti vojenskej histórie a teórie.
Po vypuknutí I. svetovej vojny mu bol ponúknutý post pozorovateľa v Nemecko, čo z rodinných dôvodov odmietol. Namiesto toho bol povolaný k 10. pešiemu pluku Pensylvánskej Národnej Gardy. Pluk sa zúčastnil trestnej expedície proti mexickému revolucionárovi Pancho Villovi, ktorej velil generál John J.Pershing. Po 5 mesiacoch služby v októbri 1916 boli príslušníci pluku prepustený zo služby. Po vstupe Spojených štátov do vojny bol Krueger poverený funkciou zástupca náčelníka štábu 84. pešej divízie a do Francúzska prichádza vo februári 1918. Väčšinou slúži v štábnych funkciách u divízie, neskôr u IV. a VI. zboru kde mu je prepožičaná hodnosť plukovníka.
Po skončení vojny sa vracia ku svojej hodnosti kapitána a na druhý deň je povýšený do hodnosti major. V dvadsiatych rokoch sa venoval štúdiu na vojenských akadémiách, kde po skončení štúdia pôsobil ako inštruktor.
V tridsiatych rokoch dostal velenie 16. pešej brigády a prepožičanú hodnosť brigádneho generála. Vo februári 1939 preberá velenie 2.pešej divízie v prepožičanej hodnosti generál majora, v októbri toho istého roku prijal velenie VIII. armádneho zboru. Vo funkcii zotrval až do mája 1941, keď dostal velenie 3.armády v prepožičanej hodnosti generál poručíka.
Od vstupu Spojených štátov do vojny sa venoval výcvikovým úlohám, s čím nebol spokojný a opakovane žiadal o velenie. Dočkal sa januári 1943, keď dostal velenie 06.armády dislokovanej v Austrálii. Krueger zistil v Austrálii, že jeho armáda je demoralizovaná, celkovo v zlom stave a je roztrúsená na niekoľko tisíc kilometroch. Použil svoje skúsenosti s výcvikom jednotiek a v priebehu krátkej doby sa mu podarilo zvýšiť bojovú efektívnosť armády.
Vo velení 06.armády zostal až do konca vojny pod jeho velením boli I., X., XIV. a XXIV. zbor. Kruegerove jednotky sa podieľali na útokoch na japonské pozície na Kiriwinských a Woodlarkských ostrovy (júl 1943) ako súčasť Operáciie Coronet, bojovali na Novej Británii (december 1943-február 1944); Admirálskych ostrovoch (február - máj 1944); Novej Guinei (júl - august 1944); Morotai (Holandská východná India, september - október 1944); Leyte a Mindoro (Filipíny, október - december 1944) a Luzon (január - február 1945).
Krueger zriadil niekoľko špeciálnych jednotiek v rámci 06. armády medzi nimi US 6th Army Special Reconnaissance Unit známa tiež ako Alamskí skauti (aktivovaná 28.11.1943 Fergussonov ostrov, Nová Guinea) ale aj 06. prápor rangerov (aktivovaný 24.09.1944, Port Moresby, Nová Guinea).
Kruegerova 06.armáda sa mala zúčastniť invázie na Japonské ostrovy a jeho cieľom mal byť ostrov Kjušu, ale k tomu už neprišlo. V januári 1946 bola 06.armáda deaktivovaná v Japonsku a Krueger bol penzionovaný v hodnosti generál.
Walter Krueger zomrel dňa 20.08.1967 vo Valley Forge Pensylvánia, USA a bol pochovaný na Arlingtonskom národnom cintoríne.


Zdroje:
1.https://en.wikipedia.org/wiki/Walter_Krueger
2.James R. Arnold, US Commanders of WWII, Osprey, ISBN 1-84176-474-4
URL : https://www.valka.cz/Krueger-Walter-t65145#232111Verze : 0
zdroj: www.wikipedia.com
Krueger, Walter - generál Walter Krueger veliteľ 06.armády

generál Walter Krueger veliteľ 06.armády
URL : https://www.valka.cz/Krueger-Walter-t65145#232112Verze : 0