Main Menu
User Menu

Křižníková zvědná peruť 7 [1937-?]

Cruiser Scouting Squadron 7 / VCS-7

     
Název:
Name:
Křižníková zvědná peruť 7
Originální název:
Original Name:
Cruiser Scouting Squadron 7
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.07.1937
Předchůdce:
Predecessor:
Zvědná peruť 12S
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR,

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.wings-aviation.ch
URL : https://www.valka.cz/Kriznikova-zvedna-perut-7-1937-t211891#596588Verze : 0
MOD