Main Menu
User Menu

Křižníková zvědná peruť 6 [1937-?]

Cruiser Scouting Squadron 6 / VCS-6

     
Název:
Name:
Křižníková zvědná peruť 6
Originální název:
Original Name:
Cruiser Scouting Squadron 6
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.07.1937
Předchůdce:
Predecessor:
Zvědná peruť 11S
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR,

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.wings-aviation.ch
URL : https://www.valka.cz/Kriznikova-zvedna-perut-6-1937-t211894#596593Verze : 0
MOD