Main Menu
User Menu
Reklama

Kříž za válu o nezávislost 1821-29 [1843]

Cross of War of Independence 1821-29

Σταυρός του Πολέμου της Ανεξαρτησίας 1821-29

     
Název:
Name:
Kříž za válu o nezávislost 1821-29
Název v originále:
Original Name:
Σταυρός του Πολέμου της Ανεξαρτησίας 1821-29
Datum vzniku:
Date of Establishment:
03.09.1843
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
stříbrný
bronzový
železný
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
George Stratoudakis: Greek Medals, Athens 2001
URL : https://www.valka.cz/Kriz-za-valu-o-nezavislost-1821-29-1843-t237051#655131Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Kříž za válu o nezávislost 1821-29 - stříbrný
Název v originále:
Original Name:
Σταυρός του Πολέμου της Ανεξαρτησίας 1821-29
Datum vzniku:
Date of Establishment:
03.09.1843
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
George Stratoudakis: Greek Medals, Athens 2001
URL : https://www.valka.cz/Kriz-za-valu-o-nezavislost-1821-29-1843-t237051#655133Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Kříž za válu o nezávislost 1821-29 - bronzový
Název v originále:
Original Name:
Σταυρός του Πολέμου της Ανεξαρτησίας 1821-29
Datum vzniku:
Date of Establishment:
03.09.1843
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
George Stratoudakis: Greek Medals, Athens 2001
URL : https://www.valka.cz/Kriz-za-valu-o-nezavislost-1821-29-1843-t237051#655134Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Kříž za válu o nezávislost 1821-29 - železný
Název v originále:
Original Name:
Σταυρός του Πολέμου της Ανεξαρτησίας 1821-29
Datum vzniku:
Date of Establishment:
03.09.1843
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
-
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
George Stratoudakis: Greek Medals, Athens 2001
URL : https://www.valka.cz/Kriz-za-valu-o-nezavislost-1821-29-1843-t237051#655135Verze : 0
MOD
Název
Name
Kříž za válu o nezávislost 1821-29 - stříbrný
Cross of War of Independence 1821-29 - Silver
Σταυρός του Πολέμου της Ανεξαρτησίας 1821-29
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Kriz-za-valu-o-nezavislost-1821-29-1843-t237051#655136Verze : 0
MOD
Název
Name
Kříž za válu o nezávislost 1821-29 - bronzový
Cross of War of Independence 1821-29 - Bronze
Σταυρός του Πολέμου της Ανεξαρτησίας 1821-29
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Kriz-za-valu-o-nezavislost-1821-29-1843-t237051#655137Verze : 0
MOD
Název
Name
Kříž za válu o nezávislost 1821-29 - železný
Cross of War of Independence 1821-29 - Iron
Σταυρός του Πολέμου της Ανεξαρτησίας 1821-29
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Kriz-za-valu-o-nezavislost-1821-29-1843-t237051#655138Verze : 0
MOD