Main Menu
User Menu
Reklama

Kříž odboje [1942-1945]

Resistance Cross / Kríž odboja

     
Název:
Name:
Kříž odboje
Název v originále:
Original Name:
Kríž odboja
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.11.1942
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1945
Struktura:
Structure:
viacero tried
Poznámka:
Note:
Vládnym nariadením z novembra 1942 boli zriadené a zavedené tzv. symbolické náhradky, čiže vyznamenania, nahrádzajúce celú skupinu už udelených vyznamenaní. Kríž odboja za všetky vyznamenania, čestné a pamätné odznaky príslušníkom slovenskej armády udelené v rokoch 1918 – 1921 pre aktívnych príslušníkov armády nosený na vojenskej rovnošate.
Zdroje:
Sources:
Dr. Imrich Purdek, PhD. Československá a slovenská vojenská symbolika v priesečníku heraldiky, faleristiky a vexilológie (1914 – 1945)
URL : https://www.valka.cz/Kriz-odboje-1942-1945-t187962#546322Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Kříž odboje 1. stupně
Název v originále:
Original Name:
Kríž odboja 1. stupňa
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.11.1942
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1945
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
Kríž odboja mal štyri stupne, všetky boli z bronzu. Kríž mal pozlátený okraj, bol jednostranný, smaltovaný na čierno, vypuklý, položený na venci z pozlátených lipových lístkov. Na nich medzi ramenami s lesklo pozlátenými lipovými ratolesťami boli ovenčené lesklo pozlátené štyri štátne znaky Slovenskej republiky, ktorých päty štítov smerovali do stredu kríža. Ramená kríža sa kónicky zbiehali do stredu a na hornom ramene bolo očko pre záves, ktorým sa upevňoval na stuhu.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
Stuha bola z moiré hodvábu fialovej farby, na ktorej boli zelené pruhy. Vyznamenanie 1. stupňa malo 3 pruhy.
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Dr. Imrich Purdek, PhD. Československá a slovenská vojenská symbolika v priesečníku heraldiky, faleristiky a vexilológie (1914 – 1945)
URL : https://www.valka.cz/Kriz-odboje-1942-1945-t187962#546323Verze : 1
MOD
     
Název:
Name:
Kříž odboje 2. stupně
Název v originále:
Original Name:
Kríž odboja 2. stupňa
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.11.1942
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1945
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
Kríž odboja mal štyri stupne, všetky boli z bronzu. Kríž mal pozlátený okraj, bol jednostranný, smaltovaný na čierno, vypuklý, položený na venci z pozlátených lipových lístkov. Na nich medzi ramenami s lesklo pozlátenými lipovými ratolesťami boli ovenčené lesklo pozlátené štyri štátne znaky Slovenskej republiky, ktorých päty štítov smerovali do stredu kríža. Ramená kríža sa kónicky zbiehali do stredu a na hornom ramene bolo očko pre záves, ktorým sa upevňoval na stuhu.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
-
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
Stuha bola z moiré hodvábu fialovej farby, na ktorej boli zelené pruhy. Vyznamenanie 2. stupňa 2 pruhy
Fotografie:
Photograph:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Dr. Imrich Purdek, PhD. Československá a slovenská vojenská symbolika v priesečníku heraldiky, faleristiky a vexilológie (1914 – 1945)
URL : https://www.valka.cz/Kriz-odboje-1942-1945-t187962#546324Verze : 1
MOD
     
Název:
Name:
Kříž odboje 3. stupně
Název v originále:
Original Name:
Kríž odboja 3. stupňa
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.11.1942
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1945
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
Kríž odboja mal štyri stupne, všetky boli z bronzu. Kríž mal pozlátený okraj, bol jednostranný, smaltovaný na čierno, vypuklý, položený na venci z pozlátených lipových lístkov. Na nich medzi ramenami s lesklo pozlátenými lipovými ratolesťami boli ovenčené lesklo pozlátené štyri štátne znaky Slovenskej republiky, ktorých päty štítov smerovali do stredu kríža. Ramená kríža sa kónicky zbiehali do stredu a na hornom ramene bolo očko pre záves, ktorým sa upevňoval na stuhu.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
Stuha bola z moiré hodvábu fialovej farby, na ktorej boli zelené pruhy. Vyznamenanie 3. stupňa jeden pruh
Fotografie:
Photograph:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Dr. Imrich Purdek, PhD. Československá a slovenská vojenská symbolika v priesečníku heraldiky, faleristiky a vexilológie (1914 – 1945)
URL : https://www.valka.cz/Kriz-odboje-1942-1945-t187962#546325Verze : 1
MOD
     
Název:
Name:
Kříž odboje 4. stupně
Název v originále:
Original Name:
Kríž odboja 4. stupňa
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.11.1942
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1945
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
Kríž odboja mal štyri stupne, všetky boli z bronzu. Kríž mal pozlátený okraj, bol jednostranný, smaltovaný na čierno, vypuklý, položený na venci z pozlátených lipových lístkov. Na nich medzi ramenami s lesklo pozlátenými lipovými ratolesťami boli ovenčené lesklo pozlátené štyri štátne znaky Slovenskej republiky, ktorých päty štítov smerovali do stredu kríža. Ramená kríža sa kónicky zbiehali do stredu a na hornom ramene bolo očko pre záves, ktorým sa upevňoval na stuhu.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
Stuha bola z moiré hodvábu fialovej farby, na ktorej boli zelené pruhy. Vyznamenanie 4. stupňa bolo bez pruhu
Fotografie:
Photograph:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Dr. Imrich Purdek, PhD. Československá a slovenská vojenská symbolika v priesečníku heraldiky, faleristiky a vexilológie (1914 – 1945)
URL : https://www.valka.cz/Kriz-odboje-1942-1945-t187962#546326Verze : 1
MOD
Název
Name
Kříž odboje 1. stupně
Resistance Cross 1st Class
Kríž odboja 1. stupňa
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1941 Bodický, Ladislav
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Kriz-odboje-1942-1945-t187962#546327Verze : 0
MOD
Název
Name
Kříž odboje 2. stupně
Resistance Cross 2nd Class
Kríž odboja 2. stupňa
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Kriz-odboje-1942-1945-t187962#546328Verze : 0
MOD
Název
Name
Kříž odboje 3. stupně
Resistance Cross 3rd Class
Kríž odboja 3. stupňa
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Kriz-odboje-1942-1945-t187962#546329Verze : 5
MOD
Název
Name
Kříž odboje 4. stupně
Resistance Cross 4th Class
Kríž odboja 4. stupňa
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
21.06.1941 Kalina, Dezider
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Kriz-odboje-1942-1945-t187962#546330Verze : 1
MOD