Main Menu
User Menu

Kříž královny Marie

Queen Maria Cross / Crucea Regina Maria

     
Název:
Name:
Kříž Královny Marie
Název v originále:
Original Name:
Crucea Regina Maria
Datum vzniku:
Date of Establishment:
17.03.1917
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
1. třída - komandér
2. třída - zlatý kříž
3. třída - bronzový kříž
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:Kurt-Gerhard Klietman: Phaleristik Rumanien, Berlin 1975
archiv autora


URL : https://www.valka.cz/Kriz-kralovny-Marie-t39312#353620Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Kříž Královny Marie 1. třídy
Název v originále:
Original Name:
Crucea Regina Maria clasa 1 a (comandor)
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1917
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
Dekorace s náhrdelní stuhou
Klenot:
Badge:
I. stupeň byl nošený na náhrdelní dekoraci kolem krku, kříže je bíle smaltovaný a ve středu je malý mezinárodní znak Červeného kříže ( zde jako symbol lidskosti či humanity ). Na zadní straně je ve středu stylizované písmeno „M“ převýšené korunou.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Kurt-Gerhard Klietman: Phaleristik Rumanien, Berlin 1975
archiv Alt.
URL : https://www.valka.cz/Kriz-kralovny-Marie-t39312#410725Verze : 0
     
Název:
Name:
Kříž Královny Marie 2. třídy
Název v originále:
Original Name:
Crucea "Regina Maria" clasa a 2
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1917
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
Dekorace s náprsní stuhou
Klenot:
Badge:
II. a III. stupeň kříže královny Marie byl nošený na náprsní stuze. Ve středu dekorace je stylizované písmeno „M“ převýšené korunou. Na zadní straně je prostý letopočet 1917.


Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Kurt-Gerhard Klietman: Phaleristik Rumanien, Berlin 1975
archiv autora


URL : https://www.valka.cz/Kriz-kralovny-Marie-t39312#410726Verze : 0
     
Název:
Name:
Kříž Královny Marie 3.třída
Název v originále:
Original Name:
Crucea "Regina Maria", clasa a 3
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1917
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
Bronzová dekorace se stuhou
Klenot:
Badge:
II. a III. stupeň kříže královny Marie byl nošený na náprsní stuze. Ve středu dekorace je stylizované písmeno „M“ převýšené korunou. Na zadní straně je prostý letopočet 1917.Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Kurt-Gerhard Klietman: Phaleristik Rumanien, Berlin 1975
URL : https://www.valka.cz/Kriz-kralovny-Marie-t39312#410727Verze : 0
Kříž byl určen pracovníkům ve zdravotnictví. V mírových dobách se uděloval na oranžové stuze, ve válce měly stuhy zlaté pruhy při okrajích. Existuje řada variant.
Na obrázku kříž 2. třídy na válečné stuze.Prameny:
Kurt-Gerhard Klietman: Phaleristik Rumanien, Berlin 1975
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Kriz-kralovny-Marie-t39312#353623Verze : 0
MOD
Rumunské řády, medaile, vojenské i civilní dekorace Rumunska jsou velmi pěkné, kvalitně ražené a mimořádně zajímavé .
Mezi takové dekorace rozhodně patří i kříž královny Marie, kterou zde představil kolega Sehl .
Vlastní dekorace byla založena dne 17. 3. 1917 ( 5. března 1917 dle starého kalendáře ) a toto zajímavé vyznamenání bylo určeno jako vysoké ocenění mužů i žen, za jejich mimořádné nasazení v době či míru při pomoci a léčení raněných a nemocných vojáků. Jako projev hrdinství můžeme chápat např. starost o péči vojáků nemocných tyfem či jinými nakažlivými nemocemi .
I když v tomto případě nehovoříme o řádu, dekorace se člení do tří stupňů :
I. stupeň byl nošený na náhrdelní dekoraci kolem krku, kříže je bíle smaltovaný a ve středu je malý mezinárodní znak Červeného kříže ( zde jako symbol lidskosti či humanity ). Na zadní straně je ve středu stylizované písmeno „M“ převýšené korunou .
II. a III. stupeň kříže královny Marie byl nošený na náprsní stuze. Ve středu dekorace je stylizované písmeno „M“ převýšené korunou. Na zadní straně je prostý letopočet 1917 .
Je pravda, že např. anglická literatura se snaží dekoraci přiřadit k Rumunským řádů a mnohdy je tedy ne zcela správně členěn:
- komander
- důstojník
- rytíř
Při úpravě stanov řádů a vyznamenání bylo dne 19. prosince 1938 stanoveno, že tak zvaná válečná stuha bude doplněna o dva zlaté prošívané proužky, jak správně kolega Sehl uvádí .
Na obrázku vidíme l. třídu dekorace královny Marie na klasické stuze. Další obrázek představuje zdravotní sestru Rumunského Červeného kříže. Tato zdravotní s sestra má svůj kříž 1. stupně zavěšený na delší náhrdelní stuze .


Literatura je uvedena v úvodním článku .
Kříž královny Marie - Zajímavá dekorace , která patří k tomuto vyznamenání , ale o které nic podrobnějšího nevíme .

Zajímavá dekorace , která patří k tomuto vyznamenání , ale o které nic podrobnějšího nevíme .
URL : https://www.valka.cz/Kriz-kralovny-Marie-t39312#353656Verze : 1