Main Menu
User Menu

Kříž Za věrnou službu

Loyal Service Cross / Crucea Serviciul Credincios

     
Název:
Name:
Kříž Za věrnou službu
Název v originále:
Original Name:
Crucea Serviciul Credincios
Datum vzniku:
Date of Establishment:
11.10.1906
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
1. třída - zlatý
2. třída - stříbrný
3. třída - bronzový
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Kurt-Gerhard Klietman: Phaleristik Rumanien, Berlin 1975
archiv autora


URL : https://www.valka.cz/Kriz-Za-vernou-sluzbu-t85735#353924Verze : 0
MOD
Kříž Za věrnou službu
Treudienstkreuz


Toto záslužné vyznamenání svým rozhodnutím založil král Karel I. dne 11. října 1906. Kříž byl určen za všeobecné zásluhy o královský dům, ale i za statečnost a chrabrost vojáků, rumunské armády a policie.


Kříž byl až do roku 1932 členěn do dvou stupňů:


1. zlatý kříž, vyroben z pozlaceného stříbra
2. stříbrný kříž


V roce 1932 byl kříž doplněn o třetí stupeň, bronzový kříž


Již brzy po svém založení se kříže vyrábějí pouze z obecného kovu a upravovali se zlacením či stříbřením.
Od 12. února 1937 byly pro vojenskou skupiny zřízený meče jako výraz statečnosti a odvahy. Dne 19. prosince 1938 byla ve výjimečných případech možnost udělit kříž na válečné stuze, ale jen v době války a pokud byl kříž udělen s meči za osobní statečnost.
Kříž byl v Rumunsku postaven ve svém řádovém členění poměrně vysoko a tak, aby nedocházelo k inflačnímu udělování byl v roce 1932 stanoven počet pro jednotlivé třídy:


I. třída 2000 lidí
II. třída 5000 lidí
III. třída 8000 lidí


Kříž I. typu,který se uděloval v době od roku 1906 do roku 1932 (viz obrázek) byl odlišného vzhledu a i stuha byla odlišná.
Kříž II. typu, udělovaný od roku 1932 do roku 1947 byl (viz obrázek) elegantní a masivní, zároveň i stuha doznala změny barev.
Na aversu kříže, ve středovém medailonu jsou vyobrazeny dva lvi, kteří ve svých tlapách drží královský státní znak Rumunska, který ve své horní části je převýšen královskou korunou. Na kovové stuze pod erbem se nachází nápis:
NIHIL SINE DEO (Za vlast a Boha)


Nápis na zadní straně „SERVICIU CREDINCIOS„ Za věrné služby, je u obou typu křížů stejný.
Poznámka: Překlad zcela přesný byl byl nejspíše Věrná služba či Věrné službě.V praktickém používání a ve volnějším překladu používáme Za věrné služby, což spíše určuje charakter této dekorace.Děkuji za upřesnění kolegům.


Literatura:
KLIETMAN Kurt Georg : Pour le Mérité und Tapferkeitsmedaille
KLIETMAN Kurt Georg: Phaleristik Rumanien.Berlín 1977
URL : https://www.valka.cz/Kriz-Za-vernou-sluzbu-t85735#317047Verze : 0
Kříž 1. typu, 1. třídy, stříbrný.Prameny:
Kurt-Gerhard Klietman: Phaleristik Rumanien, Berlin 1975
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Kriz-Za-vernou-sluzbu-t85735#353925Verze : 0
MOD
Kříž 2. typu, 1. třídy, zlatý.Prameny:
Kurt-Gerhard Klietman: Phaleristik Rumanien, Berlin 1975
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Kriz-Za-vernou-sluzbu-t85735#353926Verze : 0
MOD
Kříž 2. typu, 2. třídy, stříbrný.Prameny:
Kurt-Gerhard Klietman: Phaleristik Rumanien, Berlin 1975
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Kriz-Za-vernou-sluzbu-t85735#353928Verze : 0
MOD
Kříž 2. typu 3. třídy, bronzový s meči.

Prameny:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Kriz-Za-vernou-sluzbu-t85735#380019Verze : 0
MOD