Main Menu
User Menu

Kříž Arditů

Arditi commemorative Guerra Mondiale

     
Název:
Name:
Kříž Arditů
Název v originále:
Original Name:
Arditi commemorativa Guerra mondiale
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1920
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
Nestrukturováno
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
TARAS D.A. : Válečná vyznamenání spojenců Německa v době 2.světové války.
Archiv: Faleristika
Archiv: Smýkal
Archiv: Altmann
URL : https://www.valka.cz/Kriz-Arditu-t86281#408999Verze : 0
     
Název:
Name:
Kříž Arditů
Název v originále:
Original Name:
Arditi commemorativa Guerra mondiale
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1920
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
Dekorace ve tvaru kříže se stuhou
Klenot:
Badge:
Přední strana této dekorace je tvořena černě smaltovaným tak zvaným řeckým křížem. Na střed kříže je vložena lebka ozdobená vavřínovým věncem s útočným nožem v zubech, tedy základním symbolem této specializované vojenské jednotky. Mezi rameny jsou vloženy symboly, které jsou na všech typech křížů Arditů stejné. Celek tedy působí jednak děsivým dojmem, ale i jasnou symbolikou statečnosti a smrti vojáka, příslušníka jednotky Arditů.


Na zadní straně kříže se nachází rozložený nápis:
A RICORDO / DEI GLORIOSI CORPI D´ASSALTO / ARDITI D´ITALIA / A NOI


Na některých křížích se ještě nachází značka výrobce,ale objevují se i kříže, kde je zadní strana bez nápisu.


V roce 1934 dochází ke změně kříže, kdy dochází ke změně vzhledu dekorace. Jde opět o černě smaltovaný kříž na jehož střed je položený (vertikálně) meč s vavřínovým věnečkem. Na horizontálních ramenech kříže je rozložen nápis :


F.N.A.I.


Na vertikálních ramenech pak nápis:


ARDITI D´ITALIA


Revers:
Na horním rameni kříže je typický znak, tj. opět lebka s útočným nožem v zubech.
Na dolním rameni se nachází fašistický znak, to jest liktorské svazky. Na středu je se nachází jen: „A NOI“, ale opět se objevují kříže s jiným i vylepšeným vzhledem. Všechny tyto fašistické kříže bylo po válce zakázáno nosit.


Teprve v sedmdesátých letech dvacátého století je pro potřebu všech žijících veteránů válek, které Itálie od roku 1915 vedla ražen a to opět jako pamětní a vzpomínkový kříž I.typu, tedy ten z období Velké války 1915-18. Kříž je zcela identický. Na zadní straně se však nachází rozložený nápis:


F.N.A.I./ IN MEMORIA DEI CADUTI / DEI REPARTI D´ASSALTO / 1915 – 1945.


Tento kříž se uděloval výběrově, nárok však měli všichni ti vojáci útočných oddílů, kteří v boji utrpěli ranění
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
TARAS D.A. : Válečná vyznamenání spojenců Německa v době 2.světové války.
Archiv: Faleristika
Archiv: Smýkal
URL : https://www.valka.cz/Kriz-Arditu-t86281#409001Verze : 0
Arditi commemorativa Guerra mondiale


Kříž Arditů.Není naším cílem řešit historii těchto jednotek. Velmi stručně je možno říci, že tyto jednotky byly složené z mladých dobře vycvičených mužů, kteří pod dobrým vedením a velením se vyrovnali obdobným útvarům protivníka či spojence. Mnozí z nás znají klobouk čs. legionářů, kteří se vrátili z Itálie a k odkazu Arditů se hrdě hlásili. Tato tradice „Arditů „ je živá do dnešních dnů a v Itálii mají postavení nepodobné „Gardě“ ve smyslu elitní, specializované jednotky.


Kříž Arditů není oficielní vyznamenání. Je to ražba vzpomínková, pamětní či veteránská. V našich sbírkách je tento kříž efektním doplněkem, italských dekorací i let 1915-18.


Tato zajímavé a originální vyznamenání bylo založeno Italskou národní federaci Arditi (Fedarazione Nationale Arditi d´Italia)


Italské prameny uvádějí, že existuji tři základní varianty kříže. První, základní varianta se objevuje již začátkem dvacátých let dvacátého století. Kříž byl založen pro veterány Velké války z let 1915- 1918.


Přední strana této dekorace je tvořena černě smaltovaným tak zvaným řeckým křížem. Na střed kříže je vložena lebka ozdobená vavřínovým věncem s útočným nožem v zubech, tedy základním symbolem této specializované vojenské jednotky. Mezi rameny jsou vloženy symboly, které jsou na všech typech křížů Arditů stejné. Celek tedy působí jednak děsivým dojmem, ale i jasnou symbolikou statečnosti a smrti vojáka, příslušníka jednotky Arditů.


Na zadní straně kříže se nachází rozložený nápis:
A RICORDO / DEI GLORIOSI CORPI D´ASSALTO / ARDITI D´ITALIA / A NOI


Na některých křížích se ještě nachází značka výrobce,ale objevují se i kříže, kde je zadní strana bez nápisu.


V roce 1934 dochází ke změně kříže, kdy dochází ke změně vzhledu dekorace. Jde opět o černě smaltovaný kříž na jehož střed je položený (vertikálně) meč s vavřínovým věnečkem. Na horizontálních ramenech kříže je rozložen nápis :


F.N.A.I.


Na vertikálních ramenech pak nápis:


ARDITI D´ITALIA


Revers:
Na horním rameni kříže je typický znak, tj. opět lebka s útočným nožem v zubech.
Na dolním rameni se nachází fašistický znak, to jest liktorské svazky. Na středu je se nachází jen: „A NOI“, ale opět se objevují kříže s jiným i vylepšeným vzhledem. Všechny tyto fašistické kříže bylo po válce zakázáno nosit.


Teprve v sedmdesátých letech dvacátého století je pro potřebu všech žijících veteránů válek, které Itálie od roku 1915 vedla ražen a to opět jako pamětní a vzpomínkový kříž I.typu, tedy ten z období Velké války 1915-18. Kříž je zcela identický. Na zadní straně se však nachází rozložený nápis:


F.N.A.I./ IN MEMORIA DEI CADUTI / DEI REPARTI D´ASSALTO / 1915 – 1945.


Tento kříž se uděloval výběrově, nárok však měli všichni ti vojáci útočných oddílů, kteří v boji utrpěli ranění.


Veteráni útočných oddílu rádi nosili na svých i civilních šatech připomínku službu u této jednotky. Jde vždy o odznaky se znakem lebky v různé kombinaci (viz. obrázek).Literatura:
TARAS D.A. : Válečná vyznamenání spojenců Německa v době 2.světové války.
Archiv: Faleristika
Archiv: Smýkal
Archiv: Altmann

Tyto a podobné odznaky nosili veteráni Velké války 15-18
URL : https://www.valka.cz/Kriz-Arditu-t86281#319718Verze : 0