Kristin, Jozef Martin

Příjmení:
Surname:
Kristin Kristin
Jméno:
Given Name:
Jozef Jozef
Jméno v originále:
Original Name:
Jozef Martin Kristin
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
brigádní generál Brigade General
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
18.01.1897 Nemšová / 18.01.1897 Nemšová /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
24.04.1970 Bratislava / 24.04.1970 Bratislava /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Kristin-Jozef-Martin-t126597#429048 Verze : 1
     
Příjmení:
Surname:
Kristín Kristín
Jméno:
Given Name:
Jozef Jozef
Jméno v originále:
Original Name:
Jozef Martin Kristín
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1904-DD.MM.1909 Ľudová škola, Nemšová
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1922-DD.MM.1923 Učilište pre pešie vojsko, Milovice
DD.MM.1924-DD.MM.1925 ekvitačný kurz delostrelectva, Litoměřice
DD.MM.1922-DD.MM.1923
DD.MM.1924-DD.MM.1925
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
10.01.1919 dôstojnícky zástupca II. triedy
01.09.1919 podporučík
13.10.1919 záloha
DD.11.1920 reaktivovaný
16.12.1921 nadporučík
28.10.1924 kapitán (s poradím od 01.02.1920)
01.10.1928 štábny kapitán
17.05.1939 major
17.10.1940 odňatá vojenská hodnosť
DD.04.1945 vstúpil do československej armády
26.10.1946 major (renominovaný s účinnosťou od 28.10.1938)
26.10.1946 podplukovník (s účinnosťou od 28.10.1941)
26.10.1946 plukovník (s účinnosťou od 28.10.1944)
20.02.1947 brigádny generál (s účinnosťou od 01.10.1946)
03.03.1948 postavený mimo vojenskú službu
01.11.1948 výslužba
DD.MM.1989 rehabilitovaný
26.10.1990 generálmajor in memoriam
10.01.1919 dôstojnícky zástupca II. triedy
01.09.1919 podporučík
13.10.1919 záloha
DD.11.1920 reaktivovaný
16.12.1921 nadporučík
28.10.1924 kapitán (s poradím od 01.02.1920)
01.10.1928 štábny kapitán
17.05.1939 Major
17.10.1940 odňatá vojenská hodnosť
DD.04.1945 vstúpil do československej armády
26.10.1946 major (renominovaný s účinnosťou od 28.10.1938)
26.10.1946 podplukovník (s účinnosťou od 28.10.1941)
26.10.1946 plukovník (s účinnosťou od 28.10.1944)
20.02.1947 brigádny generál (s účinnosťou od 01.10.1946)
03.03.1948 postavený mimo vojenskú službu
01.11.1948 výslužba
DD.MM.1989 rehabilitovaný
26.10.1990 Major-General in Memoriam
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.10.1917-DD.MM.RRRR československé zahraničné vojsko, New York
16.11.1917-DD.MM.RRRR 33. peší pluk francúzskej armády
DD.03.1918-DD.04.1918 7. rota, 31. československý strelecký pluk
01.05.1918-DD.11.1918 5. rota, 22. československý strelecký pluk
10.12.1918-03.06.1919 vojenský referát Ministerstva s plnou mocou pre správu Slovenska
04.06.1919-12.10.1919 inštruktor, útočný prápor Jánošíkovských družín
DD.04.1922-DD.01.1928 veliteľ čaty / roty, Peší pluk 2
15.01.1928-30.01.1935 veliteľ roty, Peší pluk 17
DD.01.1935-DD.09.1936 2. spravodajské oddelenie, Zemské vojenské veliteľstvo Bratislava
30.09.1936-DD.MM.1939 2. spravodajské oddelenie, VII. zbor
DD.01.1939-14.03.1939 zástupca československej vojenskej správy pridelený Hlavnému veliteľstvu Hlinkovej gardy
20.08.1939-DD.09.1939 veliteľ Divíznej oblasti 1
16.09.1939-04.10.1939 veliteľ Pešieho pluku 45
05.10.1939-DD.MM.1939 Ministerstvo národnej obrany
20.10.1939-DD.MM.RRRR Inšpektorát brannej moci pre veci telovýchovy
23.01.1940-DD.05.1940 prednosta Pracovnej služby MNO
DD.05.1940-02.04.1945 zatknutý, odsúdený na doživotie, uväznený do oslobodenia sovietskym vojskom
DD.01.1946-DD.MM.1946 zástupca prednostu I./2 oddelenia MNO
DD.06.1946-DD.MM.1948 prednosta Prijímacej komisie pre dôstojníkov a rotmajstrov z povolania slovenskej národnosti pri MNO
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
06.06.1951-04.05.1953 uväznený do udelenia prezidentskej amnestie
17.07.2007-31.10.2016 po generálovi Kristínovi udelený čestný názov Multifunkčnej zásobovacej základne - Západ
-
Zdroje:
Sources:
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Kristin-Jozef-Martin-t126597#489456 Verze : 1
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více