Main Menu
User Menu
Reklama

Kristin, Jozef Martin

     
Příjmení:
Surname:
Kristin
Jméno:
Given Name:
Jozef
Jméno v originále:
Original Name:
Jozef Martin Kristin
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
brigádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
18.01.1897 Nemšová /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
24.04.1970 Bratislava /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Kristin-Jozef-Martin-t126597#429048Verze : 1
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Kristín
Jméno:
Given Name:
Jozef
Jméno v originále:
Original Name:
Jozef Martin Kristín
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1904-DD.MM.1909 Ľudová škola, Nemšová
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1922-DD.MM.1923 Učilište pre pešie vojsko, Milovice
DD.MM.1924-DD.MM.1925 ekvitačný kurz delostrelectva, Litoměřice
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
10.01.1919 dôstojnícky zástupca II. triedy
01.09.1919 podporučík
13.10.1919 záloha
DD.11.1920 reaktivovaný
16.12.1921 nadporučík
28.10.1924 kapitán (s poradím od 01.02.1920)
01.10.1928 štábny kapitán
17.05.1939 major
17.10.1940 odňatá vojenská hodnosť
DD.04.1945 vstúpil do československej armády
26.10.1946 major (renominovaný s účinnosťou od 28.10.1938)
26.10.1946 podplukovník (s účinnosťou od 28.10.1941)
26.10.1946 plukovník (s účinnosťou od 28.10.1944)
20.02.1947 brigádny generál (s účinnosťou od 01.10.1946)
03.03.1948 postavený mimo vojenskú službu
01.11.1948 výslužba
DD.MM.1989 rehabilitovaný
26.10.1990 generálmajor in memoriam
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
15.09.1939-01.10.1939 Velitel : Pěší pluk 46

Ručně vyplněné položky:
DD.10.1917-DD.MM.RRRR československé zahraničné vojsko, New York
16.11.1917-DD.MM.RRRR 33. peší pluk francúzskej armády
DD.03.1918-DD.04.1918 7. rota, 31. československý strelecký pluk
01.05.1918-DD.11.1918 5. rota, 22. československý strelecký pluk
10.12.1918-03.06.1919 vojenský referát Ministerstva s plnou mocou pre správu Slovenska
04.06.1919-12.10.1919 inštruktor, útočný prápor Jánošíkovských družín
DD.04.1922-DD.01.1928 veliteľ čaty / roty, Peší pluk 2
15.01.1928-30.01.1935 veliteľ roty, Peší pluk 17
DD.01.1935-DD.09.1936 2. spravodajské oddelenie, Zemské vojenské veliteľstvo Bratislava
30.09.1936-DD.MM.1939 2. spravodajské oddelenie, VII. zbor
DD.01.1939-14.03.1939 zástupca československej vojenskej správy pridelený Hlavnému veliteľstvu Hlinkovej gardy
20.08.1939-DD.09.1939 veliteľ Divíznej oblasti 1
16.09.1939-04.10.1939 veliteľ Pešieho pluku 45
05.10.1939-DD.MM.1939 Ministerstvo národnej obrany
20.10.1939-DD.MM.RRRR Inšpektorát brannej moci pre veci telovýchovy
23.01.1940-DD.05.1940 prednosta Pracovnej služby MNO
DD.05.1940-02.04.1945 zatknutý, odsúdený na doživotie, uväznený do oslobodenia sovietskym vojskom
DD.01.1946-DD.MM.1946 zástupca prednostu I./2 oddelenia MNO
DD.06.1946-DD.MM.1948 prednosta Prijímacej komisie pre dôstojníkov a rotmajstrov z povolania slovenskej národnosti pri MNO
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1918

Válečný kříž
Cross of War
Croix de Guerre
-

DD.MM.1919

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1945

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.1946

Medaile Za vítězství nad Německem ve Velké Vlastenecké válce 1941-1945
Medal for Victory over Germany in Great Patriotic War 1941-1945
Медаль За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
-

DD.MM.1946

Medaile za zásluhy I. stupeň
Medal for Merit 1st Class
-

DD.MM.1946

Řád Slovenského národního povstání I. třída
Order of Slovak National Uprising 1st class
Rad Slovenského národného povstania I. trieda
-

DD.MM.1992

Řád Milana Rastislava Štefánika, 2. třída
Order of Milan Rastislau Stefanik, 2nd Class
in memoriam

DD.MM.RRRR

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile na válku 1914-1918
Commemorative Medal of War of 1914 - 1918
Medaille Commemorative de la Guerre de 1914-1918
-

DD.MM.RRRR

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-

Poznámka:
Note:
06.06.1951-04.05.1953 uväznený do udelenia prezidentskej amnestie
17.07.2007-31.10.2016 po generálovi Kristínovi udelený čestný názov Multifunkčnej zásobovacej základne - Západ
Zdroje:
Sources:
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Kristin-Jozef-Martin-t126597#489456Verze : 1
MOD