Main Menu
User Menu

Kriminální inspektor

Criminal Inspector

Kriminalinspektor

Automaticky vytvořený seznam držitelů včetně osob později povýšených do vyšší hodnosti
An automatically generated list of holders including persons later promoted to a higher rank

  • Více informací o hodnosti


URL : https://www.valka.cz/Kriminalni-inspektor-t235995#652413Verze : 4
MOD