Main Menu
User Menu

Královská uherská tělesná garda [1760-1918]

Königlich ungarische Leibgarde

Královská uherská tělesná garda
Königlich ungarische LeibgardeKrálovská uherská šlechtická tělesná garda (Königlich ungarische adelige Leibgarde) byla zřízena v roce 1760 z rozhodnutí císařovny Marie Terezie. Jednotka měla mít mezi 120 a 15O muži. Spadala pod jurisdikci dvorní válečné rady, v záležitostech služby u dvora podléhala nejvyššímu hofmistrovi.


Garda byla používána především jako ozdoba slavnostních akcí či jako doprovod císaře. Mimoto fungovali její příslušníci též jako kurýři diplomatické pošty.


Početní stavy jednotky se postupně snižovaly, až poklesly na nepřijatelnou úroveň. V roce 1810 proto byla jednotka reorganizována a počet příslušníků stanoven na 183.


V roce 1850 byla jednotka rozpuštěna. Ostatně v důsledku revolučních událostí v Uhrách tato garda de facto přestala existovat. V roce 1867 byla znovuzřízena a v následujícím roce přejmenována na Královskou uherskou tělesnou gardu (Königlich ungarische Leibgarde).

Zdroje:
schematismus 1907 (bude doplněno)
www.archivinformationssystem.at
URL : https://www.valka.cz/Kralovska-uherska-telesna-garda-1760-1918-t88543#328989Verze : 0
MOD