Krajská vojenská ubytovací a stavební správa Košice [1956-1992]

Regional Military Accommodation and Construction Office Košice
     
Název:
Name:
Krajská vojenská ubytovací a stavební správa Košice Regional Military Accommodation and Construction Office Košice
Originální název:
Original Name:
Krajská vojenská ubytovací a stavební správa Košice
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.1956
Předchůdce:
Predecessor:
Vojenská stavební správa Košice Military Construction Office
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.1992
Nástupce:
Successor:
Vojenská ubytovací a stavební správa Košice Military Accommodation and Construction Office Košice
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
01.11.1956-01.09.1965 Ubytovací a stavební oddělení
01.09.1965-01.01.1992 Ubytovací a stavební oddělení
01.11.1956-01.09.1965 Accommodation and Construction Department
01.09.1965-01.01.1992 Accommodation and Construction Department
Dislokace:
Deployed:
01.11.1956-01.01.1992 Košice, ? /
Přednosta / náčelník:
Chief:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, (0)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.11.1961-01.01.1992 VÚ 1306 Košice -
Zdroje:
Sources:
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
URL : https://www.valka.cz/Krajska-vojenska-ubytovaci-a-stavebni-sprava-Kosice-1956-1992-t187509#545465 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více