Krajská vojenská správa Hradec Králové [1954-1992]

County Military Administration Hradec Králové
     
Název:
Name:
Krajská vojenská správa Hradec Králové County Military Administration Hradec Králové
Originální název:
Original Name:
Krajská vojenská správa Hradec Králové
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1954
Předchůdce:
Predecessor:
Krajské vojenské velitelství Hradec Králové Regional Military Command Hradec Králové
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.1992
Nástupce:
Successor:
- -
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
01.01.1954-15.07.1958 Organizační a mobilizační oddělení
15.07.1958-01.09.1965 Organizační a mobilizační oddělení
01.09.1965-01.09.1969 Organizační a mobilizační oddělení
01.09.1969-01.01.1992 Organizační a mobilizační oddělení
01.01.1954-15.07.1958 Organizational and Mobilization Department
15.07.1958-01.09.1965 Organizational and Mobilization Department
01.09.1965-01.09.1969 Organizational and Mobilization Department
01.09.1969-01.01.1992 Organizational and Mobilization Department
Dislokace:
Deployed:
01.01.1954-01.01.1992 Hradec Králové, kasárny /
Přednosta / náčelník:
Chief:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, (0)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:


Poznámka:
Note:
01.01.1954-01.01.1992 VÚ 5588 Hradec Králové -
Zdroje:
Sources:
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
URL : https://www.valka.cz/Krajska-vojenska-sprava-Hradec-Kralove-1954-1992-t239144#661041 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více