Main Menu
User Menu

Kozler, Ladislav

     
Příjmení:
Surname:
Kozler
Jméno:
Given Name:
Ladislav
Jméno v originále:
Original Name:
Ladislav Kozler
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
JUDr.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
19.07.1950 Zdice /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
ředitel sekce vojenské bezpečnostní politiky MO
náčelník odboru mezinárodního práva GŠ
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
důvěrník Vojenské kontrarozvědky (30.03.1980 - 03.04.1989), Správa VKR ZVO, krycí jméno "Pavel", reg. č. 19381
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
svk7.svkkl.cz
www.abscr.cz
URL : https://www.valka.cz/Kozler-Ladislav-t170818#510042Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Kozler
Jméno:
Given Name:
Ladislav
Jméno v originále:
Original Name:
Ladislav Kozler
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1980-DD.MM.RRRR Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Vojenská škola Jana Žižky z Trocnova Moravská Třebová
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Spojovací učiliště Podjavorinských partyzánů, Nové Město nad Váhom
DD.MM.1986-DD.MM.1988 Vojenská akademie, Brno (francouzština)
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.1970 poručík
DD.MM.RRRR nadporučík
DD.MM.RRRR kapitán
DD.MM.1981 major
DD.MM.1985 podplukovník
DD.MM.1989 plukovník
02.05.1994 generálmajor
Průběh vojenské služby:
Military Career:

DD.MM.1970-DD.MM.1979 1. spojovací pluk
DD.MM.1981-DD.MM.RRRR náčelník sekretariátu - tajemník vojenské rady velitele Západního vojenského okruhu
DD.MM.1988-DD.MM.RRRR sekce zahraničních vztahů GŠ
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR náčelník oddělení odboru mezinárodního práva GŠ
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR náčelník odboru mezinárodního práva GŠ
DD.MM.1992-DD.MM.RRRR zástupcem náčelníka sekce zahraničních vztahů GŠ
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR zástupce vrchního ředitele sekce vojenské bezpečnostní politiky MO
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR vrchní ředitel sekce vojenské bezpečnostní politiky MO
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.RRRR

Záslužný kříž ministra obrany České republiky III. stupně
Cross of Merit of the Minister of Defence of the Czech Republic 3rd Grade
-

DD.MM.RRRR

Záslužný kříž ministra obrany České republiky II. stupně
Cross of Merit of the Minister of Defence of the Czech Republic 2nd Grade
-

DD.MM.RRRR

Záslužný kříž ministra obrany České republiky I. stupně
Cross of Merit of the Minister of Defence of the Czech Republic 1st Grade
-

Poznámka:
Note:
2004 odešel do zálohy
Zdroje:
Sources:
svk7.svkkl.cz
www.abscr.cz
URL : https://www.valka.cz/Kozler-Ladislav-t170818#510045Verze : 0
MOD