Main Menu
User Menu

Kováříček, Emanuel

     
Příjmení:
Surname:
Kováříček
Jméno:
Given Name:
Emanuel
Jméno v originále:
Original Name:
Emanuel Kováříček
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
generál zdravotnictva
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
MUDr.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
01.01.1868 Rychnov nad Kněžnou /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
12.03.1934 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Kovaricek-Emanuel-t108728#385620Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Kováříček
Jméno:
Given Name:
Emanuel
Jméno v originále:
Original Name:
Emanuel Kováříček
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1879-DD.07.1887 Státní reálné gymnasium, Praha
DD.10.1887-DD.04.1893 Karlo-Ferdinandova universita, lékařská fakulta, Praha
DD.10.1893-DD.01.1894 Karlo-Ferdinandova universita, lékařská fakulta, Praha
Vojenské vzdělání:
Military Education:
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.03.1894 kadet rakousko-uherské branné moci
01.06.1894 nadlékař rakousko-uherské branné moci
01.11.1896 plukovní lékař rakousko-uherské branné moci
01.05.1912 štábní lékař rakousko-uherské branné moci
01.11.1916 vrchní štábní lékař 2. třídy rakousko-uherské branné moci
02.12.1918 podplukovník zdravotnictva
01.11.1919 plukovník zdravotnictva
20.02.1924 generál zdravotnictva V. hodnostní třídy
16.12.1927 generál zdravotnictva
01.11.1929 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:

DD.04.1893-DD.09.1893 jednoroční dobrovolník Pěšího pluku č. 28, Praha
DD.03.1894-DD.06.1894 mladší lékař Posádkové nemocnice č. 11, Praha
DD.06.1894-DD.11.1894 mladší lékař Posádkové nemocnice č. 4, Linz
DD.11.1896-DD.11.1896 mladší lékař Dragounského pluku č. 15, Wells
DD.11.1896-DD.10.1903 plukovní lékař Divisního dělostřeleckého pluku č. 41, Salzburg
DD.10.1903-DD.10.1904 civilní studium na II. klinice Státní university, Wien
DD.10.1904-DD.05.1910 přednosta oddělení Posádkové nemocnice č. 14, Lwów
DD.05.1910-DD.07.1914 přednosta oddělení Posádkové nemocnice č. 23, Zagreb
DD.07.1914-DD.05.1915 pobočník přednosty zdravotní služby 5. armády, balkánské válčiště
DD.05.1915-DD.09.1915 přednosta zdravotní služby Etapního velitelství č. 12, balkánské válčiště
DD.09.1915-DD.03.1916 zástupce přednosty zdravotní služby Etapního velitelství č. 3, balkánské válčiště
DD.03.1916-DD.04.1916 zástupce přednosty zdravotní služby Etapního velitelství č. 19, balkánské válčiště
DD.04.1916-DD.06.1916 zástupce přednosty zdravotní služby XIX. sboru, balkánské válčiště
DD.06.1916-DD.07.1916 přednosta oddělení Pevnostní nemocnice č. 1, italské válčiště
DD.07.1916-DD.12.1916 pobočník přednosty zdravotní služby Skupiny armád arcivévody Karla, východoevropské válčiště
DD.12.1916-DD.06.1917 zástupce přednosty zdravotní služby Etapního velitelství č. 16, východoevropské válčiště
DD.06.1917-DD.12.1917 velitel Polní nemocnice č. 1406, východoevropské válčiště
DD.12.1917-DD.06.1918 velitel Polní nemocnice č. 901, východoevropské válčiště
DD.06.1918-DD.11.1918 přednosta zdravotní služby Ústředního železničního velitelství, východoevropské válčiště
DD.11.1918-DD.12.1918 mimo službu
DD.12.1918-DD.08.1919 přednosta oddělení Záložní nemocnice č. 8, Praha
DD.08.1919-DD.11.1919 přednosta zdravotní služby Etapního velitelství západní skupiny, slovenské válčiště
DD.11.1919-DD.03.1922 přednosta oddělení Posádkové nemocnice č. 11, Praha
DD.03.1922-DD.11.1923 přednosta oddělení Divisní nemocnice 1, Praha
DD.11.1923-DD.09.1925 přednosta zdravotní služby Divise 11, Košice
DD.09.1925-DD.10.1929 přednosta zdravotní služby Zemského vojenského velitelství v Košicích
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1898

Jubilejní pamětní medaile 1898
Jubilee Commemorative Medal 1898
Jubiläums - Erinnerungsmedaille 1898
-

DD.MM.1908

Jubilejní kříž 1908
Jubilee Cross 1908
Jubiläumskreuz 1908
-

DD.MM.1915

Řád Františka Josefa rytíř
Order of Franz Joseph Knight
Franz Joseph Orden Ritter
-

DD.MM.1916

Vojenská záslužná medaile bronzová
Bronze Military Merit Medal
Bronzene Militär-Verdienstmedaille
-

DD.MM.1917

Vojenská záslužná medaile stříbrná
Silver Military Merit Medal
Silberne Militär-Verdienstmedaille
-

DD.MM.1917

Karlův vojenský kříž
Karl Troop Cross
Karl-Truppenkreuz
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Kovaricek-Emanuel-t108728#385621Verze : 0
MOD