Main Menu
User Menu

Koutná, Greta

     
Příjmení:
Surname:
Koutná
Jméno:
Given Name:
Gréta
Jméno v originále:
Original Name:
Gréta Koutná
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
plukovník v.v.
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
22.03.1921 Osek u Duchcova /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
08.01.2013 Praha
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- zapisovateľka odvodovej komisie v Buzuluku
- pomocníčka prednosty osobného a organizačného oddelenia štábu 1. československého armádního sboru
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Rodená Kohnová.
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
Benešová, Hana: Gréta Koutná (1921-2013), Historie a vojenství 2013 / 01
https://www.ustrcr.cz/cs/greta-marketa-koutna
URL : https://www.valka.cz/Koutna-Greta-t158798#484774Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Koutná
Jméno:
Given Name:
Gréta
Jméno v originále:
Original Name:
Gréta Koutná
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.09.1944 podporučík
DD.MM.1945 poručík
DD.MM.194R nadporučík
DD.MM.1998 plukovník ve výslužbě
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Vyznamenání:
Awards:

DD.03.1946

Československý válečný kříž 1939
Czechoslovak War Cross 1939
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Benešová, Hana: Gréta Koutná (1921-2013), Historie a vojenství 2013 / 01
https://www.ustrcr.cz/cs/greta-marketa-koutna
URL : https://www.valka.cz/Koutna-Greta-t158798#484776Verze : 0
MOD
Greta Koutná, rodená Kohnová sa narodila 22.3.1921 v Oseku u Duchcova v rodine zlatníka Jakuba Kohna a jeho manželky Irmy rodenej Flusserovej. Greta mala dvoch súrodencov – bratov. Mladší brat odišiel v roku 1939 do Palestíny, Greta s druhým bratom a rodičmi utiekli v marci 1939 do Poľska. Začala pracovať na britskom konzuláte v Katoviciach. V Poľsku sa zoznámila zo svojím prvým mužom Otom Červínom, za ktorého sa vydala. Manželstvo jej však vydržalo iba 3 mesiace. Po vypuknutí vojny Oto Červín pri ceste do Ľvova zahynul pri nálete.
V Ľvove sa jej podarilo zamestnať ako účtovníčka, dokonca začala plávať za miestny športový klub. Po vypuknutí vojny bola v lete 1941 po ústupe z Tarnopoľa zatknutá, keďže nemala zo sebou doklady, ako domnelá špiónka skončila na 7 mesiacov v gulagu Verchnij Uralsk. Gretin otec Jakub bol v Ľvove zatknutý pri razii ako nelegálny imigrant a zahynul v gulagu pri fínskych hraniciach.
V januári 1942 bola Greta prepustená z gulagu a v marci 1942 sa hlásila v čs. jednotke v Buzuluku, kde prešla základným výcvikom. V apríli 1942 bola zaradená ako zapisovateľka prijímacej a odvodovej komisie v Buzuluku. Tam sa zoznámila so svojím druhým manželom, štábnym kapitánom Jakubom Koutným, starším od nej o 26 rokov, predsedom prijímacej a odvodovej komisie a neskôr styčným dôstojníkom 1. československého armádního sboru. Vzali sa v Novochopersku v roku 1944.
Neskôr pracovala v zaraďovacom oddelení osvety a redakcii Denných správ čs. vojenskej jednotky v SSSR, potom ako pomocníčka prednostu osobného a organizačného oddelenia štábu 1. československého armádneho zboru.
V marci 1943 bola povýšená do hodnosti slobodník, v septembri 1943 do hodnosti čatár, v novembri 1943 do hodnosti rotný. Do hodnosti podporučík bola povýšená v septembri 1944 a v roku 1945 do hodnosti poručík. V roku 1949 ukončila svoju službu u čs. armády v hodnosti nadporučík a v marci 1949 odišla do Izraela. Jej manžel, Jakub Koutný však povolenie o vycestovanie nedostal a za vyzvedačstvo a velezradu bol odsúdený na 25 rokov väzenia. Osudným sa mu stalo to, že spolu s Heliodorom Píkom sa najviac zaslúžili o vyslobodenie československých občanov zo sovietskych pracovných táborov. Zomrel 4.2.1960 v Leopoldove.
V roku 1968 Greta neúspešne požiadala o rehabilitáciu svojho manžela. Vo februári 1970 bola zbavená československého občianstva. Rehabilitovaná bola aj so svojím manželom až v roku 1990. V roku 1998 bola povýšená do hodnosti plukovník vo výslužbe. Do Prahy sa natrvalo vrátila v roku 2002. Tam aj 8.1.2013 zomrela.


Zúčastnila sa bojov o Kyjev, Žaškov, Bielu Cerkev, Duklu, Liptovský Mikuláš, Žilinu, Opavu a Ostravu.


Zdroj:
Benešová, Hana: Gréta Koutná (1921-2013), Historie a vojenství 2013 / 01
https://www.ustrcr.cz/cs/greta-marketa-koutna
URL : https://www.valka.cz/Koutna-Greta-t158798#484841Verze : 0
MOD