Main Menu
User Menu
Reklama

Korouhev Volyňské jezdecké brigády [1939-1939]

Dywizjon Wołyńskiej Brygady Kawalerii/Guidon of the Wołyńska Cavalry Brigade

     
Název:
Name:
Korouhev Volyňské jezdecké brigády
Originální název:
Original Name:
Dywizjon Wołyńskiej Brygady Kawalerii
Datum vzniku:
Raised/Formed:
16.09.1939 1)
Předchůdce:
Predecessor:
1)
Datum zániku:
Disbanded:
22.09.1939 2)
Nástupce:
Successor:
---
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
16.09.1939-22.09.1939 Jezdecké uskupení Juniewicz
Dislokace:
Deployed:
15.09.1939 Varšava/Saska Kępa /
15.09.1939-16.09.1939 Varšava/Saska Kępa-Dąbrowa/Gaj/noční přesun /
16.09.1939-19.09.1939 prostor Palmiry/hájenka Młyńsko, západně Sadowa (19.09.1939 boj) /
19.09.1939-21.09.1939 prostor Palmiry/? /
21.09.1939-22.09.1939 prostor Palmiry-Łomianki Górne (boj)/přesun /

Velitel:
Commander:
16.09.1939-22.09.1939 setník Tadeusz Znamierowski 3)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

15.09.1939-22.09.1939 1. sloučená eskadrona 12. hulánského pluku 4)
16.09.1939-22.09.1939 2. sloučená eskadrona 21. hulánského pluku 5)
Poznámka:
Note:
1) Korouhev vznikla ze zbytků 12. hulánského pluku a 21. hulánského pluku, které se při ústupu po boji u města Mińsk Mazowiecki odpojily od ostatních jednotek Volyňské jezdecké brigády a ustoupily do Varšavy.
2) Korouhev byla zničena u obce Łomianki v boji s jednotkami 30. pěšího pluku a dělostřelectvem 18. pěší divize při nezdařeném pokusu Jezdeckého uskupení Juniewicz v rámci Skupiny „Palmiry“ o průlom německé obrany a probití se do obklíčené Varšavy.
3) (27.07.1899-02.09.1989). Do 14.09.1939 byl pobočníkem velitele 21. hulánského pluku. Po příchodu do Varšavy (15.09.1939) byl určen velitelem zbytků pluku. 16.09.1939 byl jmenován velitelem korouhve. V boji u obce Łomianki byl těžce zraněn a umístěn v německé polní nemocnici. Zajetí se však jako válečný invalida vyhnul a později se zapojil do odboje v řadách Zemské armády pod krycím jménem „Falkowski“, kde byl důstojníkem hospodářské správy (kwatermistrzostwo) I. obvodu „Radwan“ Varšavské oblasti Zemské armády. Byl povýšen do hodnosti majora jezdectva. Bojoval ve Varšavském povstání, kdy padl do zajetí. Není však uveden v seznamu zajatých. Po osvobození zůstal ve Velké Británií. Za boje v září 1939 byl vyznamenán Stříbrným křížem Řádu Virtuti Militari (č. 14284).
www.1944.pl
4) Eskadrona byla utvořena sloučením zbytků eskadron pluku. Jejím velitelem byl poručík jezdectva Eugeniusz Michał Sierosławski (21.05.1910-DD.MM.RRRR). V internetovém zdroji je uvedeno datum narození 25.01.1910. Do DD.09.1939 byl velitelem cyklistické čety 12. hulánského pluku. V boji u obce Łomianki byl zraněn. Vyhnul se zajetí a zapojil se do ozbrojeného odboje v řadách Zemské armády. DD.MM.1943 byl ve Varšavě zatčen a popraven. In memoriam byl vyznamenán Stříbrným křížem Řádu Virtuti Militari (č. 12 525).
5) Eskadrona byla utvořena sloučením zbytků 2. eskadrony (velitelský roj + dvě čety), 3. eskadrony (necelá četa), necelé čety hulánů jiných jednotek pluku, kulometné čety a kulometného družstva (1-2 těžké kulomety) neurčené jednotky. Velitelem eskadrony byl poručík jezdectva Edward Sobański (15.08.1905-22.09.1939). Do 16.09.1939 byl velitelem 2. eskadrony pluku. Padl v boji u obce Łomianki. Za boje v září 1939 byl in memoriam povýšen do hodnosti setníka a vyznamenán Stříbrným křížem Řádu Virtuti Militari (č. 13 789).
Zdroje:
Sources:

http://www.straty.pl/index.php/pl/szukaj-w-bazie
www.dws.org.pl
www.stankiewicze.com
Głowacki, Ludwik: Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej, Wydawnictwo MON, Warszawa 1969, Wydanie III.
Gnat-Wieteska, Zbigniew: 6 Pułk Strzelców Konnych im. Hetmana Wielkiego Koronnego Stanisława Żółkiewskiego, Oficyna Wydawnicza „Ajaks“, Pruszków 1998
Wojciechowski, Jerzy S.: 12 Pułk Ułanów Podolskich, Oficyna Wydawnicza „Ajaks″, Pruszków 2003
Wojciechowski, Jerzy S.: 21 Pułk Ułanów Nadwiślańskich, Oficyna Wydawnicza „Ajaks″, Pruszków 2003

URL : https://www.valka.cz/Korouhev-Volynske-jezdecke-brigady-1939-1939-t186779#544321Verze : 2
MOD
Reklama