Main Menu
User Menu

Korouhev 5. hulánského pluku [1939-1939]

Dywizjon 5 Pułku Ułanów Zasławskich/Unit of the 5th Uhlans Regiment

     
Název:
Name
Korouhev 5. hulánského pluku
Originální název:
Original Name:
Dywizjon 5 Pułku Ułanów Zasławskich 1)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
14.09.1939 2)
Předchůdce:
Predecessor:
Části 5. hulánského pluku
Datum zániku:
Disbanded:
06.10.1939 3)
Následovník:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
14.09.1939-15.09.1939 bez nadřízeného velitelství
15.09.1939-17.09.1939; 19.09.1939-20.09.1939 1. hulánský pluk 4)
20.09.1939-06.10.1939 Jezdecká brigáda „Plis“
Dislokace:
Deployed:
15.09.1939 Pietkowo-Wyszki-Strabla-Baranki/přesun /
16.09.1939 Baranki/? /
17.09.1939 Baranki-Solniki-severně Zabłudów-prostor Jałówka/přesun s bojem /
18.09.1939 prostor Jałówka/? /
18.09.1939-19.09.1939 prostor Jałówka / -prostor Hrynki/přesun /
19.09.1939-20.09.1939 prostor Hrynki / -Białowieża/přesun /
20.09.1939-21.09.1939 Białowieża/? /
21.09.1939 Białowieża / -Panasiuki(Paszuki?)/přesun /
22.09.1939 Panasiuki(Paszuki?)-Omelaniec / -Czeremcha-Sokóle/přesun s bojem /
23.09.1939-24.09.1939 Sokóle/? /
24.09.1939-25.09.1939 Sokóle-Radziwiłłówka-Mielnik/přesun s bojem /
25.09.1939-26.09.1939 Mielnik-prostor Konstantynów-letiště Biała Podlaska-Danówka/přesun /
27.09.1939 Danówka-Witoroż-Żelizna-Wiski-Rudzieniec-Czeberaki-Parczew-Stępków/přesun /
28.09.1939 Stępków-Makoszka-Ostrów Lubelski-Wólka Zawieprzycka/přesun /
29.09.1939 Wólka Zawieprzycka-Wólka Zabłocka-Berejów-Kamienowola/přesun /
30.09.1939 Kamieniowola-Bełcząc/přesun /
01.10.1939 Bełcząc-prostor Lipniak-Annówka-Kock/přesun /
02.10.1939 prostor Kock-Serokomla-Hordzież/přesun s bojem /
03.10.1939 Hordzież/? /
03.10.1939-04.10.1939 Hordzież-Wola Gułowska/přesun /
04.10.1939 Wola Gułowska-les jižně Gułów-prostor Lipiny/přesun s bojem /
05.10.1939 prostor Lipiny- les jižně Gułów-Turzystwo/přesun s bojem /
06.10.1939 Wola Gułowska /

Velitel:
Commander:
15.09.1939-20.09.1939 poručík jezdectva Jerzy Jan Roszkowski 5)
20.09.1939-02.10.1939 major jezdectva Bronisław Korpalski 6)
03.10.1939-06.10.1939 major jezdectva Bronisław Kulik 7)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.09.1939-06.10.1939 1. eskadrona 5. hulánského pluku

Ručně vyplněné položky:

14.09.1939-06.10.1939 4. eskadrona 5. hulánského pluku
20.09.1939-06.10.1939 kulometná eskadrona Korouhve 5. hulánského pluku 8)
20.09.1939-DD.MM.1939 hospodářská eskadrona Korouhve 5. hulánského pluku 9)
20.09.1939-DD.MM.1939 pěší četa na vozech 10)
Poznámka:
Note:
1) 20.09.1939 přejmenoval major Korpalski korouhev na 5. hulánský pluk. Přejmenování provedl pravděpodobně proto, že neměl informace o zbytku pluku a byl přesvědčen o jeho zničení. V polské historiografii je však po celou dobu existence označována jako Korouhev 5. hulánského pluku.
2) Korouhev vznikla při ústupu náhodným spojením 1. eskadrony, která byla od začátku války mimo sestavu pluku a 4. eskadrony, která při nočním přesunu z 12. na 13.09.1939 ztratila kontakt s hlavními silami pluku.
3) Po podepsání kapitulace Samostatné operační skupiny „Polesí“ se korouhev dne 06.09.1939 připojila k hlavním silám pluku a společně s nimi složila zbraně.
4) Po boji severně od Zabłudowa, pravděpodobně s motorizovanou průzkumnou jednotkou 23. pěší divize (nebo 21. pěší divize), se shromažďovala u obce Jałówka bez styku s 1. hulánským plukem, ke kterému se připojila teprve 19.09.1939.
5) Podrobnosti – 1. eskadrona 5. hulánského pluku.
6) 02.10.1939 zraněn v boji u obce Serokomla s jednotkami III. praporu 93. pěšího pluku (motorizovaného) 13. pěší divize (motorizovaná). Po kapitulaci léčen v nemocnici ve městě Radom. Pak pobýval v zajateckých táborech. Na přelomu června a července 1945 se vrátil do Polska, kde od července 1945 do 27.12.1947 sloužil v Polské lidové armádě. V roce 1946 byl povýšen do hodnosti podplukovníka. Zemřel nenadále 27.12.1947 na selhání srdeční činnosti.
oflag2b.choszczno.biz
7) Po mobilizaci byl velitelem divizní jezdecká eskadrony 1. legionářské pěší divize. Po její kapitulaci(?) se dostal k jednotkám Jezdecké brigády „Plis“. Od 06.10.1939 v německém zajetí. Po osvobození (29.04.1945) v emigraci. Zemřel 20.11.1979 ve Spolkové republice Německo.
8) 17.09.1939 byly u eskadrony 2 protitankové kanony vz. 36 a 6 těžkých kulometů vz. 30. Velitelem eskadrony byl bývalý velitel protitankové čety 5. hulánského pluku poručík jezdectva Władysław Józef Wilowski.
9) Část hospodářské eskadrony 5. hulánského pluku (několik vozů+polní kuchyně), která se odpojila při ústupu 14.09.1939 od pluku, přivedl major Korpalski 20.09.1939 do obce Białowieża, kde převzal velení nad korouhví. Velitelem eskadrony byl jmenován rotmistr (starszy wachmistrz) Antoni Dygas.
10) Velitelem čety byl 20.09.1939 jmenován rotný (wachmistrz) Szymon Rozwadowski.
Zdroje:
Sources:
www.stankiewicze.com
Czartoryski, Arkadiusz: 5 Pułk Ułanów Zasławskich w Polskiej Wojnie Obronnej 1939 r., Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika, Ostrołęka 2009
Roszkowski, Jerzy: Sprawozdanie, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign.B.I.17/c/3
Rozkaz szczególny nr 1/39 na dzień 24 września, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign.B.I.17/c/10
Wróblewski, Jan: Samodzielna Grupa Operacyjna „Polesie“ 1939, WIH, MON, Warszawa 1989

URL : https://www.valka.cz/Korouhev-5-hulanskeho-pluku-1939-1939-t170835#510115Verze : 1
MOD