Main Menu
User Menu
KORDON - kamenná římsa, zakončující na vrcholu armování eskarpy a kontreskarpy bastionových , klešťových nebo polygonálních pevností a fortů.
URL : https://www.valka.cz/Kordon-t33883#123338Verze : 0