Main Menu
User Menu
Kontrgarda


Pevnostní prvek umístěný do příkopu před bastion, ravelin apod. Kontrgarda kopírovala líce chráněného, za ní umístěného objektu. Mohla mít podobu hradby, úzkého zemního valu, popř. masivního objektu ("detašované bastiony" v rámci Vaubanova "třetího opevňovacího systému"). Nahradila dříve používané půlměsíce. S kontrgardami se můžeme setkat u bastionových, klešťových i polygonálních pevností.
Kontrgarda - Kontrgarda umístěná před bastion.

Kontrgarda umístěná před bastion.
URL : https://www.valka.cz/Kontrgarda-t25389#92849Verze : 0
Diskuse
Kupka například zde www.kosmas.cz uvádí, že "vynálezcem" kontrgardy byl Dillich, tuším že patří do staroholandské školy.


Půlměsíce se přestaly používat proto, že po případném obsazení nepřítelem skýtaly poměrně značnou základnu pro umístění další obléhací baterie, která mohla působit přímo proti špičce daného bastionu. Všimněme si tedy, že jejich nástupce, kontrgarda má mnohem menší hloubku.


S použitím kontrgardy před ravelinem jsem se zatím nesetkal, zaznamenal jsem pouze klasické čepce (bonnet) nebo tenaillony (čtyřúhelníkové hradby předsunuté před líce ravelinů).


Tenaillony jsou však patrně ještě řidší, myslím, že jednu z mála aplikací jsem viděl u jedné reliéfní mapy z Musée des Beaux-Arts, Lille. Týkala se Vaubanem zmodernizované pevnosti Ath.


Jedna fotografie zde: www.fortified-places.com
Bližší záběr, omlouvám se za nekvalitu, je zde: www.fortified-places.com
URL : https://www.valka.cz/Kontrgarda-t25389#322489Verze : 0