Main Menu
User Menu
Reklama

Komodor

Commodore

Česky:
Czech:
Komodor
Anglicky:
English:
Commodore
Další názvy:
Other names:
- -
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/Komodor-t236174#652838Verze : 0
MOD
Hodnost komodor má svůj původ v Republice spojených nizozemských provincií. Když vypukla válka s Anglií, vyvstala potřeba na vznik nového velitelského stupně mezi kapitánem a admirálem. Nizozemské námořnictvo potřebovalo velitele, kteří by koordinovali formace několika lodí, ale nechtěli rozšířit řady admirálů. Vznikla tak hodnost komodora (commandeur), který měl poloviční plat oproti admirálovi. Holandské slovo commandeur má původ ve starofrancouzském commandeor či ve španělském commendador. Když se Vilém III. Oranžský stal anglickým králem, obejvila se tato funkce, respektive hodnost i v britském námořnictvu. Označení komodor se vyskytovalo a vyskytuje ve více významech. Může jít o hodnost (mezi kapitánem a admirálem) nebo o označení funkce (když operuje více lodí, jeden z kapitánů může být dočasně pověřen velením formace a je pak označován jako komodor, nicméně hodnost má stále kapitánskou). Označení se přeneslo i do obchodního loďstva pro označení kapitána formace více lodí. Označení je používáno v některých státech i u vzdušných sil. Opět buď jako hodnost i jako označení funkce velitele určité formace.
Zdroje:
CIPRA, Dave: A history of sea service ranks & titles, in: USCG Commandant's Bulletin, 1985
Online Etymology Dictionary (online)
Wikipedia (online)
URL : https://www.valka.cz/Komodor-t236174#668620Verze : 0
MOD