Main Menu
User Menu

Komodor-admirál

Commodore Admiral

Commodore Admiral

Česky: Komodor-admirál
English: Commodore Admiral
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Komodor
Link to the Dictionary Entry Commodore
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Komodor-admiral-t241489#668093Verze : 1
MOD