Main Menu
User Menu

Koloniální řád Italské hvězdy

Ordine coloniale della Stella Italiana

     
Název:
Name:
Koloniální řád Italské hvězdy
Název v originále:
Original Name:
Ordine coloniale della Stella Italiana
Datum vzniku:
Date of Establishment:
18.01.1914
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
Velkokříž
Velkodůstojník
Komander
Důstojník
Rytíř
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Dr. K.G. Klietmann: Pour le Mérite und Tapferkeitsmedaille. Berlin 1966
URL : https://www.valka.cz/Kolonialni-rad-Italske-hvezdy-t113132#395178Verze : 0
Koloniální řád Italské hvězdy
Ordine coloniale della Stella Italiana
Colonial Order of the Star of Italy


Italie se svoji snahou o koloniální politiku může působit poněkud operetně, ale z faleristického pohledu je to doba plodná na zajímavé a dnes hledané dekorace. Nejznámější dekorace si připomeneme:
- Krymská medaile 1855-1856
- Pamětní medaile na tažení v Číně z let 1900-01
- Pamětní medaile na tažení v Libyii
- Pamětní medaile Italsko-Turecké války z let
- 1911-1912
- Pamětní medaile na Africké tažení


Koloniální řád byl jistou snahou o zviditelnění Itálie jako velmoci a zároveň měl ocenit statečné vojáky a zasloužilé úředníky, kteří se podíleli na podrobení kolonii nebo je spravovali.


Italský král Viktor Emanuel III. zakládá dne 18. ledna roku 1914 specializovaný, všeobecně záslužný tak zvaný koloniální řád.


Vlastní řád je tak jako většina stávajících italských řádů členěna do pěti stupňů:


- velkokříž
- velkodůstojník
- komander
- důstojník
- rytíř


l. Velkokříž řádu se nosil na klasické velkostuze a byl vždy doplněn řádovou hvězdou.


2. Velkodůstojník byl nošený jako dekorace náhrdelní a doplněna řádovou hvězdou.


3. Komander byl nošený na náhrdelní stuze a nedoplňoval se řádovou hvězdou


4. Důstojník byl zavěšen na náprsní stuze na které byla malá rozetka


5. Rytíř byl nošený na prosté splývavé stuze bez doplnění rozetkou.


Itálie tento řád využila jako možnost vyznamenat vojáky německého Afrického sboru ( Deutschen Afrikakorps) statečně bojující v Africe. Dr. Klietmann uvádí následující počty udělení řádů v jednotlivých stupních:


- 10 Velkokříž
- 30 Velkodůstojník
- 100 Komander
- 200 Důstojník
- 1000 Rytíř


Nebyl by to ani Göring pokud by si nenechal udělit tento zajímavý řád ve stupni velkokříž, který byl zhotoven ze zlata a byl pečlivě klenotnicky upraven.


Popis řádového klenotu:


Avers:
Řádový klenot je poněkud netypický, ale o to více zajímavý. Jde o bíle smaltovanou pěticípou hvězdu, která má hroty zakončeny zlatými kuličkami. Ve středním červeně smaltovaném medailonu je zlatá korunovaná šifra ( monogram) krále Emanuela Viktora II. Tento královský monogram je orámován zeleným věnečkem.


Revers:
Středový, červeně smaltovaný medailon nese prostý název:


„ AL MERITO COLONIALE“
( Za koloniální zásluhy, případně Za zásluhy o kolonie)


Pěticípá hvězdice u stupně rytíř je v horní části opatřena závěsným ouškem s kroužkem pro zavěšení na stuhu. Řád ve vyšších stupních, důstojníkem počínaje je převýšený královskou korunou. Řád byl určen pro ocenění i domorodého obyvatelstva, které se aktivně přičinilo o nastolení koloniální moci v dané kolonii, na území.( Eritreja, Habeš, Somálsko, Lybie).


Původní stanovy přesně specifikuji řád jako všeobecně záslužný a stanovuji počty udělení v jednotlivých stupních řádu:


Velkokříž (Cavaliere della Croce Grande) byl určen pro 4 nejvyšší hodnostáře


Velkodůstojník (Cavaliere Commendatore) byl ve svém stupni určený pro maximálně 7 úředníků či vojáků.


Komanderský stupeň (Commendatore) mohlo obdržet pouze 20 úředníků či vojáků.


Stupeň důstojník (Ufficiale ) byl připravený pro maximálně 50 zasloužilých vojáků či úředníků.


Rytířský kříž
Colonial Order of the Star of Italy - Knight řádu měl předepsané číslo: „15O“. (Velikost klenotu v tomto stupni je 35mm při váze pouhých 4,6g. Klenot je vyroben ze 14 karátového zlata.)


Z uvedeného přehledu jednoznačně vyplývá, že řád rozhodně nepatří mezi běžné řády typu Záslužného řádu Italské koruny.
Již v roce 1943 se řád přestal udělovat a po roce 1944 již tento zajímavý řád nenacházíme mezi ostatními řády Italské republiky.


Literatura:
Dr. K.G. Klietmann: Pour le Mérite und Tapferkeitsmedaille. Berlin 1966


Poznámka:
Italské královské řády se vždy člení na rytíře-...velkokříže. Je zásadní chybou pokud členíme tyto řády na stupně či třídy! Obdobně by nikoho nenapadlo u klasického řádu Sv. Jiří členění na rytíře atd. Zde je zásadně vždy uváděn pouze stupeň. Další řády a dekorace členíme na třídy, např. Železný kříž I. třídy a II. třídy.
Koloniální řád Italské hvězdy - Komplet stupně velkodůstojník s doklady.

Komplet stupně velkodůstojník s doklady.
Koloniální řád Italské hvězdy - Detail výrobce řádové hvězdy

Detail výrobce řádové hvězdy
Koloniální řád Italské hvězdy - Nádherný komander řádu

Nádherný komander řádu
Koloniální řád Italské hvězdy - Důstojník řádu

Důstojník řádu
Koloniální řád Italské hvězdy - Komander řádu

Komander řádu
Koloniální řád Italské hvězdy - Rytířský stupeň řádu.

Rytířský stupeň řádu.
URL : https://www.valka.cz/Kolonialni-rad-Italske-hvezdy-t113132#395179Verze : 0