Main Menu
User Menu
Reklama

Kokořín

hrad

     
Název:
Name:
Kokořín
Další názvy:
Other Names:
-
Typ:
Style:
hrad
Stav:
Condition:
zachovalý
Přístupnost:
Accessibility:
přístupno v návštěvních hodinách
Obec:
Municipality:
Kokořín
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
50°26'25.3."N 14°34'36.0."E
První písemná zmínka:
First Written Reference :
DD.MM.1320
Památky a muzea v okolí:
Places of Interest and Museums in the Vicinity:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.valka.cz/
http://amapy.centrum.cz
URL : https://www.valka.cz/Kokorin-t67811#417260Verze : 0
MOD
Hrad vznikl počátkem 14. století za Hynka Berky z Dubé, ovšem nedlouho na to byl zpustošen během husitských válek. Obnoven byl díky jeho dalším majitelům - rodu z Klinštejna, tehdy také hrad získal pozdně gotickou podobu. Ovšem na rozkaz Ferdinanda II., v obavách aby nebyl použit jako opěrný bod jeho nepřátelů, byl hrad účelově pobořen. Další historie hradu se píše až v roce 1894 - tedy na samém konci 19. století, kdy jej koupil měšťan Václav Špaček ze Starburku. Hrad pak prodělal v letech 1911 - 1918 rozsáhlou rekonstrukci a přestavbu pod vedením architekta Eduarda Sochora. Odborný dozor při rekonstrukci měli Zikmund Winter, Čeněk Zíbert a August Sedláček, nicméně i přesto již ve své době byla rekonstrukce považována za ne zcela vydařenou a v některých ohledech i spornou, tak tomu bylo například i u hradu Karlštejna či Bouzova. Došlo k určitým teréním úpravám a zanikly i některé původní stavební prvky, byť v té době byly třeba i pouhou ruinou, jiné se naopak zachovat mohly, ale nachází se dnes mnohdy hluboko pod úrovní terénů té doby. Bohužel některé v té době existující prvky zanikly, či byly vážně poškozeny bez řádné dokumentace. Hrad tehdy získal dnešní podobu v romantickém stylu. Hradní interiér pak tvoří kopie historického nábytku, zbraní a další. Hrad byl Špačkům vyvlastněn až v roce 1950. Navrácen byl roku 2005. Hlavní dominantami hradu jsou 38 m vysoká věž oválného půdorysu a palác.


Literatura:
Nováková, Marcela a kol. Hrady a zámky : v Čechách na Moravě, ve Slezsku. Praha, 2005. ISBN 80-7033-874-1.
Kokořín - Foto vlastní

Foto vlastní
Kokořín - Foto vlastní

Foto vlastní
Kokořín - Foto vlastní

Foto vlastní
Kokořín - Foto vlastní

Foto vlastní
Kokořín - Zdroj:
(Durdík 1999, s. 257 obr. 545)

Zdroj: (Durdík 1999, s. 257 obr. 545)
Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

URL : https://www.valka.cz/Kokorin-t67811#238937Verze : 4
Plánek hradu
Zdroj: August Sedláček: Hrady, zámky a tvrze království českého (1880-1927)
URL : https://www.valka.cz/Kokorin-t67811#417261Verze : 0
MOD
Historická vyobrazení
Kokořín - Hrad před rekonstrukcí
Zdroj:
(Durdík 1999, s. 257 obr. 543)

Hrad před rekonstrukcí Zdroj: (Durdík 1999, s. 257 obr. 543)
Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

Kokořín - Hrad na kresbě Karla Hynka Máchy
Zdroj:
(Durdík 1999, s. 257 obr. 544)

Hrad na kresbě Karla Hynka Máchy Zdroj: (Durdík 1999, s. 257 obr. 544)
Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

URL : https://www.valka.cz/Kokorin-t67811#535098Verze : 1