Main Menu
User Menu

Kojčev, Christo Nejkovič

Khristo Neykovich Koychev / Христо Нейкович Койчев

Generálmajor Christo Nejkovič Kojčev
Генерал-майор Христо Нейкович Койчев* 20.01.1863, Dronova, Bulharsko
+


Ch.N.Kojčev sa narodil 20. januára 1863 v meste Dronova v Bulharsku. V roku 1883 ukončil vojenské učilište v Sofii a v hodnosti podporučíka bol odvelený k 1. delostreleckému pluku bulharskej armády. V roku 1886 slúžil v 8. Primorskom pešom pluku a v roku 1887 opustil aktívnu službu a bol zaradený do zálohy v hodnosti poručíka. Dôvodom jeho rozhodnutia bol vstup do ruskej cárskej armády, do ktorej bol prijatý 1.11.1887.


Ch.N.Kojčev najsamprv slúžil v 15. delostreleckej brigáde a v roku 1892 získal hodnosť podporučíka. V tom istom roku bol prijatý na Nikolajevskú akadémiu Generálneho štábu a v roku 1896 bol povýšený do hodnosti kapitána. V tomto roku začal slúžiť v štruktúrach Generálneho štábu ako náčelník oddelenia pri štábe Zegržskej pevnosti. V rokoch 1897 – 1898 slúžil v Lejbgardovom Sankt-Peterburgskom pluku a následne v rokoch 1898 – 1900 pôsobil ako adjutant štábu VI. armádneho zboru. V roku 1900 pôsobil vo funkcii štábneho dôstojníka pre špeciálne úlohy pri veliteľstve Semirečenskej oblasti a následne v období rokov 1900 – 1901 slúžil vo funkcii staršieho adjutanta pri štábe Turkestanskeho vojenského okruhu. V rokoch 1901 – 1908 pôsobil v rámci Zboru pohraničnej stráže ako náčelník štábu jeho VII. okruhu. V roku 1904 bol povýšený do hodnosti plukovníka a v máji 1908 prevzal velenie 75. Sevastopoľského pešieho pluku. Následne v septembri 1913 bol povýšený do hodnosti generálmajora a poverený velením 2. pešej brigády 48. pešej divízie.

V radoch 48. pešej divízie bol Ch.N.Kojčev od augusta 1914 nasadený na fronte. Za boje v Haliči a Karpatoch bol vyznamenaný vojenským rádom svätého Georgija IV. stupňa a georgijevskou zlatou šabľou. Dňa 19.4.1915 bol poverený velením jednej z peších brigád 9. pešej divízie, ale už 20.7.1915 bol stiahnutý z frontu a prevelený do kádrovej zálohy pri štábe Minského vojenského okruhu. Do aktívnej služby sa vrátil 9.8.1916, keď bol poverený funkciou náčelníka štábu 8. sibírskej streleckej divízie. Na konci januára 1917 prevzal velenie 17. sibírskej streleckej divízie.


Osudy Ch.N.Kojčeva počas občianskej vojny v Rusku nie sú známe a historici o ňom zatiaľ nedisponujú žiadnymi informáciami.Zdroje:
1. Valentin Juško: "48. pechotnaja divizija" (Reitar č.5/2004, Moskva 2004)
URL : https://www.valka.cz/Kojcev-Christo-Nejkovic-t70476#248233Verze : 0