Main Menu
User Menu

Kövessova skupina armád [1918-1918]

Heeresgruppe Kövess / Kövess Army Group

     
Název:
Name:
Kövessova skupina armád
Originální název:
Original Name:
Heeresgruppenkommando Kövess
Datum vzniku:
Raised/Formed:
10.10.1918
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
03.11.1918
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
10.10.1918-03.11.1918 balkánske válčište

Velitel:
Commander:
10.10.1918-03.11.1918 Kövess von Kövesshaza, Hermann (Feldmarschalleutnant)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
10.10.1918-03.11.1918 Konopicky, Theodor (Feldmarschalleutnant)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
- archivinformationssystem.gv.at
- www.austro-hungarian-army.co.uk
URL : https://www.valka.cz/Koevessova-skupina-armad-1918-1918-t106064#378969Verze : 0
MOD