Main Menu
User Menu

> Kód Sovietskej armády - skupina výzbroje 1

Kód Sovietskej výzbroje 1A..


Model Mодель Popis:
1A7 1A7 Strelecký počítač v systéme RPK-2 (РПК-2) ZSU-23-4 (ЗСУ-23-4)
1A26M 1A26М Strelecký počítač v hybridnom PL komplexe 2K22 "Tunguska" ( 2К22 "Тунгуска")
1A29M 1A29М Optický zameriavač v hybridnom PL komplexe 2K22 "Tunguska" ( 2К22 "Тунгуска")
1A30M 1A30М Rádiostanica PRP-4 (ПРП-4)
1A33"Ob" 1A33 Обь Systém riadenia paľby v T-64B a T-80B (Т-64Б / Т-80Б)
1A33 1А33 SRP T-64/64A/64B (Т-64/-64А/-64Б)
1A33-1 1А33-1 SRP T-64BV/64BV-1 (Т-64БВ/-64БВ-1)
1A34 1A34 Zameriavač systému 1A33
1A35 1A35 Synchronizátor míny "Smelčak" ("Смельчак") mínometu 2S4 (2С4)
1A40 1A40 Systém riadenia paľby tanku T64A (Т-64А)
1A40-1 1А40-1 Systém riadenia paľby tanku T-72B (Т-72Б)
1A42 1A42 Zameriavač systému 1A45
1A43 1A43 Zameriavač v tankuT-90 (Т-90)
1A45T"Irtyš"1A45Т Иртыш Systém riadenia paľby tankov T-80U a T-90 (Т-80У/Т-90)
URL : https://www.valka.cz/Kod-Sovietskej-armady-skupina-vyzbroje-1-t41381#160735Verze : 0
MOD
Kód Sovietskej výzbroje 1B..


Model модель Popis:
1B11 1Б11 Snímač rýchlosti vetra v systéme 1A33
1B13M 1Б13М Zvukomerný komplex BPZK (БПЗК)
1B14 1Б14 Snímač náklonu v systéme 1A33
1B17 1Б17 Automatizovaný zvukomerný komplex AZK-5 (АЗК-5)
1B22 1Б22 Vodný zvukomerný komplex BPZK (БПЗК)
1B33 1Б33 Automatizovaný zvukomerný komplex AZK-7 (АЗК-7[i])
1B44 [i]1Б44 Meteorologický komplex RPMK-1 Ulybka (РПМК-1 Улыбка)
URL : https://www.valka.cz/Kod-Sovietskej-armady-skupina-vyzbroje-1-t41381#160738Verze : 0
MOD
Kód Sovietskej výzbroje 1V..


Model модель
1V12 1В12 Automatizovaný systém velenia samohybného delostrelectva
1V12 "Mašina" 1В12 Машина -
1V12M "Falcet" 1В12М Фальцет -
1V13 1В13 Vozidlo (MT-Lbu (МТ-ЛБу)) systému riadenia paľby batérie húfnic 2S1 (2С1)
1V13 1В13 súčasť komplexu 1V12
1V13M 1В13М súčasť komplexu 1V12M
1V14 1В14 Vozidlo (MT-Lbu (МТ-ЛБу)) veliteľa batérie húfni 2S1 (2С1)
1V14 1В14 súčasť komplexu 1V12
1V14M 1В14М súčasť komplexu 1V12M
1V15 1В15 Vozidlo (MT-Lbu (МТ-ЛБу)) veliteľa oddielu húfnic 2S1 (2С1)
1V15 1В15 súčasť komplexu 1V12
1V15M 1В15М súčasť komplexu 1V12M
1V16 1В16 Veliteľsko štábne vozidlo (MT-Lbu (МТ-ЛБу)) veliteľa oddielu
1V16-1 1В16-1 súčasť komplexu 1V12 (delostrelecký systém 2S1 (2С1))
1V16-2 1В16-2 súčasť komplexu 1V12 (delostrelecký systém 2S3 (2С3))
1V16-3 1В16-3 súčasť komplexu 1V12 (delostrelecký systém 2S4 (2С4))
1V16-4 1В16-4 súčasť komplexu 1V12 (delostrelecký systém 2S5 (2С5))
1V16-5 1В16-5 súčasť komplexu 1V12 (delostrelecký systém 2S7 (2С7))
1V16M 1В16М súčasť komplexu 1V12M
1V17-1 1В17-1 Systém riadenia paľby ťahaného delostrelectva
1V17 "Mašina-B" 1В17 Машина-Б -
1V17-1 1В17-1 -
1V18 "Klen-1" 1В18 Клён-1 Vozidlo (BTR-60PB (БТР-60ПБ)) veliteľa batérie v komplexe 1V17
1V18 1В18 -
1V18-1 1В18-1 -
1V19 "Klen-2" 1В19 Клён-2 Vozidlo (BTR-60PB (БТР-60ПБ)) veliteľa oddielu v komplexe 1V17
1V19 1В19 súčasť komplexu 1V17
1V19-1 1В19-1 -
1V44 1В44 navigačná aparatúra (v PRP-3 (ПРП-3))
1V110 1В110 Vozidlo (GAZ-66 ( ГАЗ-66)) staršieho dôstojníka batérie ťahaného delostrelectva
1V110 1В110 súčasť komplexu 1V17
1V110-1 1В110-1 -
1V111 1В111 Veliteľsko-štábne vozidlo (ZiL-131( ЗиЛ-1316)) delostreleckého oddielu ťahaného delostrelectva
1V111 "Oľga" 1В111 Ольха súčasť komplexu 1V17
1V111-1 "Ruina" 1В111-1 Руина -
1V112 1В112 pult riadenia paľby delostrelectva ?
1V113 1В113 pult abonenta ?
1V118 "Reostat" 1В118 Реостат Vozidlo systému riadenia paľby delostrelectva (podvozok BTR-80 (БТР-80))
1V119 "Spektr" 1В119 Спектр Vozidlo systému riadenia paľby delostrelectva VDV (ВДВ) ((podvozok BTR-D (БТР-Д))
1V121 1В121 Predsunuté prieskumné stanovište PRP-4 (ПРП-4)
1V122 1В122 Automatizovaný systém riadenia paľby (súčasť 2S19 "Msta-S" (2С19 "Мста-С"))"
1V126 "Kapustnik-B" 1В126 Капустник-Б ?
1V127 "Kapustnik-S" 1В127 Капустник-С ?
1V145 "Deuterium" 1В145 Дейтерий Predsunuté prieskumné stanovište PRP-4M (ПРП-4M)
1V152 "Kapustnik-B" 1В152 Капустник-Б Vozidlo veliteľa batérie (9K79 "Točka" (9К79 Точка), 2S19 "Msta-S" (2С19 Мста-С) (podvozok UNŠ (УНШ))
1V153 "Kapustnik-B" 1В153 Капустник-Б Vozidlo staršieho dôstojníka batérie (9K79 "Točka" (9К79 Точка), 2S19 "Msta-S" (2С19 Мста-С) (podvozok Ural-43201 (Урал-43201))"
1V510-5 1В510-5 ?
1V517 1В517 Balistický počítač (súčasť 1A34)
1V520 1В520 Balistický počítač (v ]BMP-3 (БМП-3))
1V528 1В528 Balistický počítač (súčasť 1A43)
1V528 1В528 ?
1V528-1 1В528-1 T-90
1V539 1В539 Balistický počítač (v BMP-3 (БМП-3))
1V563-36 1В563-36 Elektónkový počítač
1V563-36-00 1В563-36-00 ?
1V563-36-10 1В563-36-10 v protilietadlovom komplete "Sosna" ("Сосна")
URL : https://www.valka.cz/Kod-Sovietskej-armady-skupina-vyzbroje-1-t41381#160748Verze : 0
MOD
Kódy Sovietskej výzbroje 1G..


Model модель Popis
1G5 1Г5 Delostrelecký gyrokompas AG (АГ)
1G9 1Г9 Delostrelecký gyrokompas (v UAZ-452T (УАЗ-452Т)
1G11M 1Г11М Navigačná aparatúra (v BRM-1K (БРМ-1К)
1G13 1Г13 Navigačná aparatúra v
1G13 1Г13 - UAZ-452T (УАЗ-452Т)
1G13M 1Г13М - PRP-3 / PRP-4 (ПРП-3/-4)
1G17 1Г17 Delostrelecký gyrokompas (v UAZ-452T-2 (УАЗ-452Т-2))
1G19 1Г19 Delostrelecký gyrokompas
1G21 1Г21 Laserový zameriavací diaľkomer (súčasť tankov T-64 (Т-64))
1G25-1 1Г25-1 Delostrelecký gyrokompas
1G40-1 1Г40-1 Gyrokompas
1G42 1Г42 Laserový zameriavací diaľkomer (súčasť 1A34)
1G43 1Г43 Balistický počítač (súčasť 1A34)
1G46 1Г46 Navádzacia sústava (súčasť 1A42)
1G50 1Г50 Navigačná aparatúra v BMP-3 a BRM-3 (БМП-3, БРМ-3)
URL : https://www.valka.cz/Kod-Sovietskej-armady-skupina-vyzbroje-1-t41381#160960Verze : 0
MOD
Kódy Sovietskej výzbroje 1D..
Označenie модель Popis
1D5 1Д5 ?
1D6 1Д6 Diaľkomer (v PRP-3 (ПРП-3))
1D8 1Д8 ?
1D11 1Д11 Diaľkomer (v PRP-4 (ПРП-4)
1D13 1Д13 Prenosný laserový prieskumný prístroj
1D14 Fauna 1Д14 Фауна Laserový diaľkomer (BMP-3, BRM-3 (БМП-3, БРМ-3))
1D15 1Д15 Pozorovací prístroj PP-3 (ПП-3)
1D16 1Д16 Pozorovací prístroj (v BMP-3 (БМП-3))
1D20 1Д20 Pozorovací prístroj
1D22 1Д22 Pozorovací prístoj
1D26 1Д26 Pozorovací prístroj
URL : https://www.valka.cz/Kod-Sovietskej-armady-skupina-vyzbroje-1-t41381#162102Verze : 0
MOD
Kódy Sovietskej výzbroje 1Ž....
Označenie модель Popis
1Ž3 1Ж3 Zdvíhací prieskumný bod PRP-3 (ПРП-3)
URL : https://www.valka.cz/Kod-Sovietskej-armady-skupina-vyzbroje-1-t41381#165568Verze : 0
MOD
Kódy Sovietskej výzbroje 1K...


Označenie модель Popis
1K13 "Bug" 1К13 Буг Zameriavač
1K13-1 1К13-1 v komplexe 9K116
1K13-2 1К13-2 v BMP-3 (БМП-3)
1K13-49 1К13-49 v T-72B (Т-72Б)
1K35 1К35 Synchronizátor k 240 mm samonavádzacej míny (pre 2S4 (2С4))
1K113 "Odvážlivec" 1К113 Смельчак 240 mm samonavádzacia mína (pre 2S4 (2С4))
1K123 "Vivárium" 1К123 Виварий СУО raketometu "Smerč" ("Смерч")
URL : https://www.valka.cz/Kod-Sovietskej-armady-skupina-vyzbroje-1-t41381#165569Verze : 0
MOD
Kódy Sovietskej výzbroje 1L...


Označenie модель Popis
1L13-3 "Nebo-SV" 1Л13-3 Небо-СВ Rádiolokátor kruhového obzoru PLRK S-300V (С-300В )
1L14 1Л14 Pozemný rádiolokačný dotazovač k(pre 9K310 Igla-1 a 9K38 Igla (9К310 "Игла-1" a 9К38 "Игла"))
1L15-1 1Л15-1 Prenosný elektronický planžet vzdušnej situácie (pre 9K310 Igla-1 (9К310 "Игла-1"))
1L22 1Л22 Пароль-4 Pozemný rádiolokačný dotazovač (pre S-75M "Volchov" a S-125 Neva (С-75М "Волхов", С-125 "Нева")
1L110 1Л110 Prenosný elektronický planžet vzdušnej situácie (pre 9K38 Igla (9К38 "Игла"))
1L117 1Л117 3D rádiolokátor (mod. P-37 - 1RL139 ( П-37 - 1РЛ139))
1L118 "Lira-1" 1Л118 Лира-1 prehľadový rádiolokátor (mod. P-37 - 1 RL139 (П-37 - 1РЛ139))
1L219 Zoopark-1 1Л219 Зоопарк-1 Rádiolokačný komplex delostreleckého prieskumu (podvozok MT-Lbu (МТ-Лбу))
1L220 Zoopark-2 1Л220 Зоопарк-2 Rádiolokačný komplex delostreleckého prieskumu
1L220U 1Л220У -
1L220-V 1Л220-В -
URL : https://www.valka.cz/Kod-Sovietskej-armady-skupina-vyzbroje-1-t41381#165573Verze : 0
MOD