Knight, Arthur Gerald

     
Příjmení:
Surname:
Knight Knight
Jméno:
Given Name:
Arthur Gerald Arthur Gerald
Jméno v originále:
Original Name:
Arthur Gerald "Gerry" Knight
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
kapitán Captain
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
30.07.1895 Bedford /
30.07.1895 Bedford /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
20.12.1916 Monchy-au-Bois, Pas-de-Calais /
20.12.1916 Monchy-au-Bois, Pas-de-Calais /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- velitel letky B 29. perutě RFC - flight B commander of No. 29 Squadron RFC
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- anglické letecké eso 1. sv. v. s 8 sestřely [4 sražené do neřízeného pádu (sám), 2 zničené v plamenech (1 sám, 1 sdílel) a 2 zničený (1 sám, 1 sdílel)]
- při útoku na něj zahynul Oswald Boelcke, když se srazil s Erwinem Böhmem
- sestřelen Manfredem von Richthofenem (13. z 80), který k jeho sestřelení napsal ve zprávě toto: "...Napadl jsem ho zblízka.... Hned sem viděl, že jsem zasáhl nepřítele. Nanejprv klesal nakřivo, poté se zřítil na zem. Pronásledoval sem ho až do výšky 100 metrů nad zem."
- english flying ace of WW1 with 8 claims [4 driven out of control (solo), 2 destroyed in flames (1 solo, 1 shared) and 2 destroyed (1 solo, 1 shared)]
- during attack on him died Oswald Boelcke, when he had air-crash with Erwin Böhme
- shot down by Manfred von Richthofen (13th of 80), who wrote in combat report this: "...I attacked him at closest range.... I saw immediately that I had hit the enemy. First he went down in curves, then he crashed to the ground. I pursued him until 100 metres above the ground."
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Gerald_Knight
www.theaerodrome.com
URL : https://www.valka.cz/Knight-Arthur-Gerald-t237264#655833 Verze : 1
     
Příjmení:
Surname:
Knight Knight
Jméno:
Given Name:
Arthur Gerald Arthur Gerald
Jméno v originále:
Original Name:
Arthur Gerald "Gerry" Knight
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1915 Upper Canada College
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Upper Canada College
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.1915-DD.MM.RRRR Královský letecký sbor
DD.MM.1916-DD.11.1916 24. peruť RFC (pilot)
DD.11.1916-20.12.1916 29. peruť RFC (velitel letky B)
DD.MM.1915-DD.MM.RRRR Royal Flying Corps
DD.MM.1916-DD.11.1916 No. 24 Squadron RFC (pilot)
DD.11.1916-20.12.1916 No. 29 Squadron RFC (flight B commander)
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Gerald_Knight
www.theaerodrome.com
URL : https://www.valka.cz/Knight-Arthur-Gerald-t237264#655836 Verze : 1
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více