Main Menu
User Menu

Klubert, Tomáš

Obrnené jednotky v Slovenskom národnom povstaní

     
Název knihy:
Name of the book:
Obrnené jednotky v Slovenskom národnom povstaní
Autor:
Author:
KLUBERT, Tomáš
Místo vydaní:
Published in:
Nové Mesto nad Váhom
Nakladatelství:
Publisher:
Tomáš Klubert vlastným nákladom
Rok vydání:
Year of Publication:
2007
Počet stran :
Pages:
338
ISBN10:
ISBN10:
-
ISBN13 :
ISBN13:
978-80-89220-80-9
Fotografie obálky:
Cover:
Obsah:
Content:
I. Slovenská útočná vozba
II. Nemecké tankové vojská
III. Zánik východoslovenskej armády
IV. Počiatočné boje na povstaleckej fronte
V. Vyvrcholenie odporu povstaleckej armády
VI. Nemecká generálna ofenzíva a porážka povstania
VII. Povstalecká a nemecká obrnená technika
Anotace:
Anotation:
Monografia o obrnenej technike v čs. armáde, nemeckej armáde, slovenskej povstaleckej armáde a o tej, ktorá bola použitá v bojoch SNP a na Slovensku v rokoch 1944 - 1945, je v slovenskej vojenskej literatúre originálna a ojedinelá. Ide o doteraz najrozsiahlejšie dielo v danej problematike, ktorú autor rozpracoval a zhodnotil do značnej hĺbky a šírky.
Recenze:
Review:
Nosnou časťou knihy je popis činnosti slovenských a nemeckých obrnených jednotiek počas SNP. Ďalej obsahuje stručný prehľad ich vývoja a organizácie, technické informácie o všetkých obrnených vozidlách nasadených v povstaní, päť tabuliek a 29 fotografií, z ktorých polovica nebola zatiaľ nikde zverejnená.

URL : https://www.valka.cz/Klubert-Tomas-t79497#567806Verze : 1
MOD