Klíma, Jaroslav

     
Příjmení:
Surname:
Klíma Klíma
Jméno:
Given Name:
Jaroslav Jaroslav
Jméno v originále:
Original Name:
Jaroslav Klíma
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
brigádní generál Brigade General
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
18.04.1893 Ivančice / 18.04.1893 Ivančice /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Velitel dělostřelectva 3. oblasti Velitel dělostřelectva 3. oblasti
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Klima-Jaroslav-t126576#429025 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Klíma Klíma
Jméno:
Given Name:
Jaroslav Jaroslav
Jméno v originále:
Original Name:
Jaroslav Klíma
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1904-DD.MM.1912 Státní gymnasium Brno
DD.MM.1912-DD.MM.1914 Vysoká škola technická Brno
DD.MM.1904-DD.MM.1912
DD.MM.1912-DD.MM.1914
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1920-DD.MM.1921 Ekvitační kurs dělostřelectva Olomouc
DD.MM.1934-DD.MM.1936 Kurs pro vyšší velitele Praha
DD.MM.1920-DD.MM.1921
DD.MM.1934-DD.MM.1936
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
23.12.1924 major
14.12.1927 podplukovník
23.01.1931 plukovník
02.10.1945 brigádní generál
23.12.1924 Major
14.12.1927 Lieutenant Colonel
23.01.1931 Colonel
02.10.1945 Brigadier General
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Klima-Jaroslav-t126576#576625 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více