Main Menu
User Menu

Kirsch, Rudolf

     
Příjmení:
Surname:
Kirsch
Jméno:
Given Name:
Rudolf
Jméno v originále:
Original Name:
Rudolf Kirsch
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
brigádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
28.01.1873 Kirsch
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Kirsch-Rudolf-t108304#384598Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Kirsch
Jméno:
Given Name:
Rudolf
Jméno v originále:
Original Name:
Rudolf Kirsch
Všeobecné vzdělání:
General Education:
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.08.1889-DD.08.1893 Kadetní škola pěchoty, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
18.08.1893 kadet rakousko-uherské branné moci
DD.MM.RRRR poručík rakousko-uherské branné moci
DD.MM.RRRR nadporučík rakousko-uherské branné moci
DD.MM.RRRR setník rakousko-uherské branné moci
DD.MM.RRRR major rakousko-uherské branné moci
DD.11.1918 major pěchoty
DD.MM.RRRR podplukovník pěchoty
DD.MM.RRRR plukovník pěchoty
04.05.1928 brigádní generál
01.02.1930 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.10.1925-DD.12.1929 Velitel : 5. pěší brigáda

Ručně vyplněné položky:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR velitel pěší čety Pěšího pluku č. 91, České Budějovice
DD.04.1909-DD.11.1912 velitel pěší roty Pěšího pluku č. 91, České Budějovice
DD.11.1912-DD.04.1914 velitel pěší roty Pěšího pluku č. 14
DD.04.1914-DD.09.1914 velitel pěší roty Pěšího pluku č. 42, Terezín a balkánské válčiště
DD.09.1914-DD.01.1915 nemocniční ošetřování
DD.01.1915-DD.05.1915 velitel náhradní roty Pěšího pluku č. 42, Terezín
DD.05.1915-DD.MM.1916 velitel praporu Pěšího pluku č. 42, italské válčiště
DD.MM.1916-DD.05.1916 nemocniční ošetřování
DD.05.1916-DD.11.1916 velitel praporu Pěšího pluku č. 42, východoevropské válčiště
DD.11.1916-DD.01.1917 velitel posádky, Roudnice nad Labem
DD.01.1917-DD.05.1917 velitel praporu Pěšího pluku č. 98, italské válčiště
DD.05.1917-DD.05.1917 zajetí na italském válčišti
DD.05.1917-DD.10.1918 italské zajatecké tábory
DD.10.1918-DD.11.1918 mimo službu
DD.11.1918-DD.01.1919 velitel posádky, Terezín
DD.01.1919-DD.09.1920 zatímní velitel Pěšího pluku č. 42, Terezín
DD.09.1920-DD.01.1923 velitel náhradního praporu Pěšího pluku 42, Terezín
DD.01.1923-DD.02.1924 velitel Pěšího pluku 42, Terezín
DD.02.1924-DD.01.1930 velitel Pěší brigády 5, Terezín
DD.09.1938-DD.10.1938 velitel terezínské posádky, branná pohotovost státu
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Kirsch-Rudolf-t108304#384599Verze : 0
MOD