Kingston-McCloughry, Edgar James

     
Příjmení:
Surname:
Kingston-McCloughry Kingston-McCloughry
Jméno:
Given Name:
Edgar James Edgar James
Jméno v originále:
Original Name:
Edgar James Kingston-McCloughry
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
letecký vicemaršál Air Vice Marshal
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
10.09.1896 Hindmarsh, Jižní Austrálie /
10.09.1896 Hindmarsh, South Australia /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
15.11.1972 Edinburgh /
15.11.1972 Edinburgh /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- velitel 18., 38. a 44. skupiny RAF
- velitel Spojeneckého expedičního výboru pro bombardovací letectvo
- velitel 4. perutě RAF
- commander of No. 18, No. 38 and No. 44 Group RAF
- commander of Allied Expeditionary Air Force Bombing Committee
- commander of No. 4 Squadron RAF
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- australské letecké eso a ničitel balónů 1. sv. v. s 21 sestřely [18 zničených (sám), 2 sražené do neřízeného pádu (sám) a 1 zničený v plamenech (sám)], z toho 4 balóny (zničen, sám)
- byl autorem knihy Okřídlené válčení (1937) a dalších 5 na téma letecké a obranné strategie
- po smrti daroval své tělo na věděcké účely a své dokumenty do Imperiálního válečného muzea
- australian flying ace and balloons buster of WW1 with 21 claims [18 destroyed (solo), 2 driven out of control (solo) and 1 destroyed in flames (solo)]
- author of Winged Warfare (1937) and five books on air and defence strategy
- after death he willed his body to medical research and his papers and manuscripts to the Imperial War Museum
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Edgar_McCloughry
adb.anu.edu.au
www.theaerodrome.com
www.findagrave.com
www.rafweb.org
URL : https://www.valka.cz/Kingston-McCloughry-Edgar-James-t236985#654932 Verze : 2
     
Příjmení:
Surname:
Kingston-McCloughry Kingston-McCloughry
Jméno:
Given Name:
Edgar James Edgar James
Jméno v originále:
Original Name:
Edgar James Kingston-McCloughry
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Adelaide University
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR jihoaustralská hornická škola
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Cambridge
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Adelaide University
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR South Australian School of Mines
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Cambridge
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
05.12.1922 nadporučík
01.07.1925 kapitán
01.10.1934 major
01.01.1938 podplukovník
01.12.1940 plukovník (dočas.)
23.08.1941 letecký komodor (výkon.)
23.08.1942 plukovník (váleč.)
01.06.1943 letecký komodor (temp.)
01.12.1943 plukovník
01.04.1946 letecký vicemaršál (výkon.)
01.07.1947 letecký vicemaršál
05.12.1922 Flying Officer
01.07.1925 Flight Lieutenant
01.10.1934 Squadron Leader
01.01.1938 Wing Commander
01.12.1940 Group Captain (temp.)
23.08.1941 Air Commodore (act.)
23.08.1942 Group Captain (war sub.)
01.06.1943 Air Commodore (temp.)
01.12.1943 Group Captain
01.04.1946 Air Vice Marshal (act.)
01.07.1947 Air Vice Marshal
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.1914-DD.12.1916 Australské imperiální síly (vojenský ženista)
DD.12.1916-DD.MM.RRRR Královský letecký sbor
DD.08.1917-DD.MM.1917 23. peruť RFC (pilot)
DD.MM.1917-DD.MM.1917 hospitalizace
DD.MM.1917-DD.06.1918 6. výcviková peruť AFC (letecký instruktor)
DD.06.1918-DD.MM.1918 4. peruť AFC (velitel letky)
DD.08.1919-DD.MM.RRRR odchod z AFC
DD.12.1922-DD.MM.RRRR Královské letectvo
DD.MM.1936-DD.MM.1937 4. peruť RAF (velitel)
DD.MM.1941-DD.MM.1943 44. skupina RAF (velitel)
DD.MM.1943-DD.MM.1944 Spojenecký expediční výbor pro bombardovací letectvo (velitel)
DD.MM.1947-DD.MM.1948 18. skupina RAF (velitel)
DD.MM.1950-DD.MM.1951 38. skupina RAF (velitel)
DD.MM.1953-DD.MM.RRRR propuštěn do důchodu
DD.MM.1914-DD.12.1916 Australian Imperial Force (military engineer)
DD.12.1916-DD.MM.RRRR Royal Flying Corps
DD.08.1917-DD.MM.1917 No. 23 Squadron RFC (pilot)
DD.MM.1917-DD.MM.1917 hospitalisation
DD.MM.1917-DD.06.1918 No. 6 Training Squadron AFC (flying instructor)
DD.06.1918-DD.MM.1918 No. 4 Squadron AFC (flight commander)
DD.08.1919-DD.MM.RRRR leave from AFC
DD.12.1922-DD.MM.RRRR Royal Air Force
DD.MM.1936-DD.MM.1937 No. 4 Squadron RAF (commander)
DD.MM.1941-DD.MM.1943 No. 44 Group RAF (commander)
DD.MM.1943-DD.MM.1944 Allied Expeditionary Air Force Bombing Committee (commander)
DD.MM.1947-DD.MM.1948 No. 18 Group RAF (commander)
DD.MM.1950-DD.MM.1951 No. 38 Group RAF (commander)
DD.MM.1953-DD.MM.RRRR retired
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Edgar_McCloughry
adb.anu.edu.au
www.theaerodrome.com
www.findagrave.com
www.rafweb.org
URL : https://www.valka.cz/Kingston-McCloughry-Edgar-James-t236985#654945 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více