Kerby, Harold Spencer

     
Příjmení:
Surname:
Kerby Kerby
Jméno:
Given Name:
Harold Spencer Harold Spencer
Jméno v originále:
Original Name:
Harold Spencer Kerby
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
letecký vicemaršál Air Vice Marshal
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
14.05.1893 Hamilton /
14.05.1893 Hamilton /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
08.06.1963 Londýn /
08.06.1963 London /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- velitel leteckého velitelství Východní Afriky
- velitel RAF Binbrook
- velitel 72. křídla RAF, pokročilá letecká útočná síla
- commander of AHQ East Africa
- commander of RAF Binbrook
- commander of No. 72 Wing RAF, Advanced Air Striking Force
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- kanadské letecké eso 1. sv. v. s 9 sestřely [6 zničených (4 sám, 2 sdílel) a 3 sražené do neřízeného pádu (2 sám, 1 sdílel)]
- společně s Francisem D. Caseyim je 3. nejúspěšnější pilot na Sopwithu Pup (9 s.)
- canadian flying ace of WW1 with 9 claims [6 destroyed (4 solo, 2 shared) and 3 driven out of control (2 solo, 1 shared)]
- with Francis D. Casey was 3rd top scoring pilot on Sopwith Pup (9 v.)
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Harold_Spencer_Kerby
http://www.theaerodrome.com/aces/canada/kerby.php
https://www.rafweb.org/Biographies/Kerby_HS.htm
URL : https://www.valka.cz/Kerby-Harold-Spencer-t237364#656135 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Kerby Kerby
Jméno:
Given Name:
Harold Spencer Harold Spencer
Jméno v originále:
Original Name:
Harold Spencer Kerby
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR University of Toronto (mechanical engineering)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR University of Toronto (mechanical engineering)
Vojenské vzdělání:
Military Education:
03.04.1922-04.04.1923 štábí kolej RAF
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR RAF Staff College
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.02.1915 poručík (dočas., na zk.)
21.03.1915 poručík
01.04.1917 nadporučík
01.04.1918 kapitán (dočas.)
18.05.1918 major (dočas.)
01.05.1919 major (výkonný)
01.08.1919 kapitán
10.10.1928 major
01.07.1935 podplukovník
01.01.1939 plukovník
30.09.1940 letecký komodor (výkonný)
01.03.1941 letecký komodor (dočas.)
05.03.1943 letecký vicemaršál (výkonný)
01.12.1943 letecký komodor
01.12.1943 letecký vicemaršál (dočas.)
28.06.1946 letecký vicemaršál
DD.02.1915 Flight Sub-Lieutenant (temp., on prob.)
21.03.1915 Flight Sub-Lieutenant
01.04.1917 Flight Lieutenant
01.04.1918 Captain (temp.)
18.05.1918 Major (temp.)
01.05.1919 Major (acting)
01.08.1919 Flight Lieutenant
10.10.1928 Squadron Leader
01.07.1935 Wing Commander
01.01.1939 Group Captain
30.09.1940 Air Commodore (acting)
01.03.1941 Air Commodore (temp.)
05.03.1943 Air Vice Marshal (acting)
01.12.1943 Air Commodore
01.12.1943 Air Vice Marshal (temp.)
28.06.1946 Air Vice Marshal
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.02.1915-DD.MM.RRRR Královská námořní letecká služba
12.06.1915-26.11.1915 3. námořní peruť RNAS (pilot)
26.11.1915-27.11.1916 hospitalizace
DD.01.1917-DD.03.1917 Walmerova obranná letka (pilot)
DD.03.1917-DD.04.1917 9. námořní peruť RNAS (pilot)
DD.04.1917-DD.08.1917 3. námořní peruť RNAS (pilot)
DD.08.1917-18.05.1918 Walmerova obranná letka (velitel letky)
18.05.1918-23.12.1919 4. škola stíhačů, Freiston (velitel)
23.12.1919-16.03.1920 škola technického výcviku
16.03.1920-03.04.1922 1. škola technického výcviku
04.04.1923-14.09.1923 letecký štáb na velitelství 3. skupiny RAF
14.09.1923-DD.MM.RRRR letecký štáb velitelství 3. křídla RAF
06.04.1929-01.11.1929 skladiště RAF (nadpočetný důstojník)
01.11.1929-23.03.1934 štáb ředitelství operací a zpravodajství
23.03.1934-05.10.1935 504. peruť RAF (velitel)
05.10.1935-16.11.1936 dálnovýchodní velitelství RAF (nadpočetný důstojník)
16.11.1936-26.01.1939 letecký atašé v Pekingu a Šanghaji
26.01.1939-DD.MM.1939 1. skladiště RAF (nadpočetný důstojník)
DD.MM.1939-DD.MM.1940 72. křídlo RAF pokročilé vzdušné útočné síly (velitel)
DD.MM.1940-18.06.1940 76. křídlo RAF pokročilé vzdušné útočné síly (velitel)
18.06.1940-02.07.1940 RAF Feltwell (přidělen po příchodu z Francie
02.07.1940-03.10.1940 RAF Binbrook (velitel)
03.10.1940-DD.MM.RRRR velitelství RAF v Severním Irsku (štábní administrativní důstojník)
DD.MM.RRRR-05.03.1943 velitelství RAF v Severním Irsku (letecký administrativní důstojník)
05.03.1943-01.12.1944 letecké velitelství Východní Afriky (velitel)
01.12.1944-28.06.1946 pobřežní velitelství RAF (letecký administrativní důstojník)
DD.02.1915-DD.MM.RRRR Royal Naval Air Service
12.06.1915-26.11.1915 No. 3 Naval Squadron RNAS (pilot)
26.11.1915-27.11.1916 hospitalisation
DD.01.1917-DD.03.1917 Walmer Defence Flight (pilot)
DD.03.1917-DD.04.1917 No. 9 Naval Squadron RNAS (pilot)
DD.04.1917-DD.08.1917 No. 3 Naval Squadron RNAS (pilot)
DD.08.1917-18.05.1918 Walmer Defence Flight (flight commander)
18.05.1918-23.12.1919 No. 4 Fighter School, Freiston (commander)
23.12.1919-16.03.1920 School of Technical Training
16.03.1920-03.04.1922 No. 1 School of Technical Training
04.04.1923-14.09.1923 Air Staff of HQ No. 3 Group RAF
14.09.1923-DD.MM.RRRR Air Staff of HQ No. 3 (Indian) Wing RAF
06.04.1929-01.11.1929 RAF Depot (supernumerary officer)
01.11.1929-23.03.1934 Staff of Directorate of Operations and Intelligence
23.03.1934-05.10.1935 No. 504 Squadron RAF (commander)
05.10.1935-16.11.1936 HQ RAF Far East (supernumerary officer)
16.11.1936-26.01.1939 Air Attaché in Peking and Shanghai
26.01.1939-DD.MM.1939 No. 1 RAF Depot (supernumerary officer)
DD.MM.1939-DD.MM.1940 No. 72 Wing RAF Advanced Air Striking Force (commander)
DD.MM.1940-18.06.1940 No. 76 Wing RAF Advanced Air Striking Force (commander)
18.06.1940-02.07.1940 RAF Feltwell (attached on return from France)
02.07.1940-03.10.1940 RAF Binbrook (commander)
03.10.1940-DD.MM.RRRR HQ RAF in Northern Ireland (Staff Officer Administration)
DD.MM.RRRR-05.03.1943 HQ RAF in Northern Ireland (Air Officer Administration)
05.03.1943-01.12.1944 Air Headquarters East Africa (commander)
01.12.1944-28.06.1946 RAF Coastal Command (Air Officer Administration)
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
letecký certifikát královského aeroklubu č. 1214 (05.05.1915) Royal Aero Club Aviators Certificate No. 1214 (05.05.1915)
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Harold_Spencer_Kerby
https://www.theaerodrome.com/aces/canada/kerby.php
https://www.rafweb.org/Biographies/Kerby_HS.htm
URL : https://www.valka.cz/Kerby-Harold-Spencer-t237364#656136 Verze : 3
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více