Keller, Alfred

     
Příjmení:
Surname:
Keller Keller
Jméno:
Given Name:
Alfred Alfred
Jméno v originále:
Original Name:
Alfred Keller
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálplukovník Colonel General
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
19.09.1882 Bochum /
19.09.1882 Bochum /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
11.02.1974 Berlín /
11.02.1974 Berlin /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
veliteľ Luftflotte 1 Commander of Luftflotte 1
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Držiteľ Rytierskeho kríža. Recipient of Knight Cross.
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Keller
URL : https://www.valka.cz/Keller-Alfred-t68795#403742 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Keller Keller
Jméno:
Given Name:
Alfred Alfred
Jméno v originále:
Original Name:
Alfred Keller
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
05.04.1902 praporeční junker
22.11.1902 praporčík
18.08.1903 poručík
18.08.1911 nadporučík
08.11.1914 kapitán
16.01.1920 major
DD.MM.RRRR podplukovník
01.01.1934 plukovník (Luftwaffe)
01.04.1936 generálmajor
01.02.1938 generálporučík
01.04.1939 generál letectva
19.07.1940 generálplukovník
05.04.1902 Fahnenjunker
22.11.1902 Fähnrich
18.08.1903 Leutnant
18.08.1911 Oberleutnant
08.11.1914 Hauptmann
16.01.1920 Major
DD.MM.RRRR Oberstleutnant
01.01.1934 Oberst (Luftwaffe)
01.04.1936 Generalmajor
01.02.1938 Generalleutnant
01.04.1939 General der Flieger
19.07.1940 Generaloberst
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Keller
uk.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Keller-Alfred-t68795#422045 Verze : 1
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více