Main Menu
User Menu

Kazaňský samostatný sbor [1918]

Kazanskij otdělnyj korpus

Казанский отдельный корпус
Kazaňský samostatný sbor


Vznikl na základě telegramu správce Vojenského úřadu č. 751 ze dne 19. srpna 1918 a rozkazu sboru č.1 ze dne 31. srpna 1918. Štáb sboru vznikl ze štábu pro formování Národní armády města Kazaně a Kazaňské gubernie. Do ústupu z Kazaně nebyl sbor zformován, štáb sboru se přesunul do města Miass.
Rozkazem velitele Západního frontu č.3 a rozkazem sboru ze dne 27. října 1918 vznikl ze štábu sboru štáb Tjuměňského vojenského okruhu.


velitel: genpor. V. V. Ryčkov
náč. štábu: genmjr. A. A: Vichirjev
dislokace velitelství: Kazaň, Miass


Prameny:
guides.rusarchives.ru
URL : https://www.valka.cz/Kazansky-samostatny-sbor-1918-t60712#218675Verze : 0