Main Menu
User Menu
Kavalír1


1. V nejstarším období užívání bastionového systému opevňování v 16. století tvořila kavalír pouhá zemní nebo armovaná nástavba obdélníkového nebo oválného půdorysu, která byla umístěna na povrchu bastionu, někdy také na kurtině .
V Bastionových pevnostech z 18. století to byly již samostatné čtyřboké kasematové prveky uvnitř bastionů, jehož líce a boky směřovaly paralelně s líci a boky bastionu, od něhož byl kavalír oddělen nejčastěji suchým příkopem . Kavalíry byly nejvyššími kótami v dané pevnosti a z jejich povrchu mohly být vedena dalekonosná obranná střelba dělostřeleckých baterií.


2. Označení strážních věžiček vystupujících ze saillantu nebo bokového úhlu bastionu, která sloužila pro strážní a pozorovací účely a chránila před nepříznivými povětrnostními vlivy tak i před nepřátelskou palbou z ručních zbraní.


3. V polygonálních pevnostech byl takto označeno navýšení valu nad úrovní okolí, ve vystupujících úhlech svíraných polygonálními frontami, sloužící k lepšímu výhledu nebo postřelování předpolí.
URL : https://www.valka.cz/Kavalir-t24022#89538Verze : 0
česky: kavalír
polsky: kawalier
francouzsky: cavalier
anglicky: cavalier
německy: kavalier, innenfort
URL : https://www.valka.cz/Kavalir-t24022#93741Verze : 0