Main Menu
User Menu

Kaššák Peter, Cibula Martin, Bursa Stano

Od Hrona k Morave, Operácie sovietskeho letectva nad juhozápadným Slovenskom v roku 1945

     
Název knihy:
Name of the book:
Od Hrona k Morave
Autor:
Author:
Peter Kaššák, Martin Cibula, Stano Bursa
Místo vydaní:
Published in:
Bratislava
Nakladatelství:
Publisher:
Degart s.r.o.
Rok vydání:
Year of Publication:
2016
Počet stran :
Pages:
180
ISBN10:
ISBN10:
-
ISBN13 :
ISBN13:
9788097189112
Fotografie obálky:
Cover:
Obsah:
Content:
Predhovor
5. letecká armáda - stručná história a organizácia
Štruktúra 5. leteckej armády v období marec – apríl 1945
Príprava na finále (18.3.1945 – 24.3.1945)
Bratislavsko-brnianska operácia - Marec (25.3.1945 - 31.3.1945)
- Bombardovanie miest Komjatice a Vráble (25.3.1945)
- Bombardovanie miest Nitra a Komárom (26.3.1945)
- Útok sovietskeho letectva na letisko Piešťany (31.3.1945)
Zhrnutie za mesiac marec a úlohy na apríl 1945
Bratislavsko-brnianska operácia - Apríl (1.4.1945 - 9.4.1945)
Rumunskí spojenci
Na Moravskej strane (10.4.1945 - 8.5.1945)
Slovo na záver, Poďakovanie, Zdroje
Prílohy
- Príloha 1: Použité skratky
- Príloha 2: Tabuľka hodností
- Príloha 3: Zoznam víťazstiev letcov 5.VA VVS v bojoch nad Slovenskom a okolí v marci a apríli 1945
- Príloha 4: Prehľad lietadiel a posádok 5.VA VVS stratených nad Slovenskom v mesiacoch marec - máj 1945
- Príloha 5: Prehľad lietadiel a posádok ARR stratených nad Slovenskom v mesiacoch marec - máj 1945
- Menný zoznam letcov
- 8 profilov lietadiel
Anotace:
Anotation:
Kniha „Od Hrona k Morave“ pojednáva o operáciách sovietskeho letectva, respektíve operáciách 5. leteckej armády počas oslobodzovania juhozápadného územia dnešnej Slovenskej Republiky vojskami Červenej armády 2. ukrajinského frontu. Hlavným popisovaným obdobím je obdobie Bratislavsko-brnianskej operácie, ktorá začala prekročením rieky Hron dňa 25. marca 1945 až do obdobia po oslobodení Bratislavy dňa 4.4.1945 a prekročení rieky Morava dňa 10. apríla 1945.
Autori sa snažili chronologicky popísať všetky operácie, letecké súboje a straty 5. leteckej armády, no nevynechali ani dostupné informácie o 17. leteckej armáde, ktorá okrajovo a sporadicky nad Slovenskom pôsobila, a taktiež informácie o oponentoch, nemeckej Luftwaffe. Krátka kapitola je venovaná aj Rumunskému letectvu, ktoré ako spojenec 5.LA operovalo v severnejšom sektore.
Recenze:
Review:
-

URL : https://www.valka.cz/Kassak-Peter-Cibula-Martin-Bursa-Stano-t192897#555826Verze : 1
Knihu som prečítal a môžem zodpovedne konštatovať, že autori preštudovali pri jej príprave obrovské množstvo archívneho materiálu. O to viac zamrzí, že vynikajúci dojem z obsažnosti knihy kazí množstvo gramatických chýb a chybných vetných konštrukcií, vzniknutých väčšinou pri otrockom preklade ruského textu.

Napríklad mnoho krát použité slovné spojenie "bombardovaco-šturmový útok", namiesto bombardovací-bitevný útok, "lietadlo zrazu prestalo byť kontrolované" namiesto stalo sa neovládateľným,"Gardový nadporučík Egor.Ch.Pochodnjakov" namiesto Jegor Ch. Pochodnjakov, a množstvo iných chýb zbytočne kazí dojem z inak nesmierne raritnej a na slovenskom knižnom trhu výnimočnej publikácie.

Dosť netradičný je aj preklad hodností príslušníkov Červenej armády. "G. čat." bude zrejme gvardii seržant. Ja osobne som zastáncom doslovného znenia sovietskych vojenských hodností, teda napr. gvardii lejtenant či podpolkovnik, žiaľ autori zvolili velmi neštandartný prepis typu "G.kap." či "G.por."

Je pravdou, že autori v úvode knihy priznávajú, že text neprešiel jazykovou korektúrou. Je to však, pri takom obrovskom objeme prác, škoda.
URL : https://www.valka.cz/Kassak-Peter-Cibula-Martin-Bursa-Stano-t192897#618680Verze : 11
MOD