Main Menu
User Menu

Kaššák, Hrodegh

Konečná zastávka: Slovensko!

     
Název knihy:
Name of the book:
Konečná zastávka: Slovensko!
Autor:
Author:
Peter Kaššák, Marián Hrodegh
Místo vydaní:
Published in:
Bratislava
Nakladatelství:
Publisher:
Degart s.r.o.
Rok vydání:
Year of Publication:
2015, 2. rozšírené vydanie
Počet stran :
Pages:
314
ISBN10:
ISBN10:
-
ISBN13 :
ISBN13:
978-80-969566-9-2
Fotografie obálky:
Cover:
Obsah:
Content:
1 Americká 15. letecká armáda – stručná história a organizácia
2 Obrana vzdušného priestoru Slovenska a cieľov spojeneckých bombardérov
- Stíhacie letectvo
- Protilietadlové delostrelectvo
3 “In Medias Res″ (marec – júl 1944)
- Prvý nálet na „Apolku“
4 Prvýkrát na sever (7. júl 1944)
- Dubnica cez Nordeny
5 Udalosti leta 1944 (júl – august 1944)
- Koniec rafinérie v Dubovej
6 Letecká bitka nad Bielymi Karpatami (29. august 1944)
7 Dráma nad Dunajom (10. september 1944)
8 Smolná trinástka I. (13. september 1944)
9 Útok na letisko Malacky - Nový Dvor a koniec Apolky (20. september 1944)
10 Dva ciele na juhu - Prvé bombardovanie Komárna a Nových Zámkov (7. október 1944)
11 Smolná trinástka II. (13. október 1944) ..................................
12 Grinava, Tri Duby a spojenecké misie (jún – november 1944)
- Zajatcami Slovenska
- Nádej zomiera posledná - Evakuácie Amerických letcov z letiska Tri Duby
- Office of Strategic Service (OSS) - americká spravodajská skupina na Slovensku
- Special Operations Executive (SOE) - britská spravodajská skupina na Slovensku
- Druhá evakuácia a posily
- Útek do hôr a trpký koniec
13 Jeseň 1944 (október 1944)
14 Zima 1944 (november – december 1944)
- Cieľom opäť Bratislava - 6. december 1944
15 Zajatecké tábory
- Letci a tábory na Slovensku
16 Kokardy RAF nad Slovenskom
17 Tragédia v Hoste (1. február 1945)
18 Na lazoch a u partizánov
19 Posledné dva mesiace (február - marec 1945)
- Komárno a Nové Zámky opäť stredobodom pozornosti
- Posledné bomby, posledné straty
20 Slovo na záver
Annexy
- Použité skratky
- Poďakovanie .
- Literárne pramene
- Prehľad hodnostných stupňov letectiev, ktoré sa zúčastnili vzdušných bojov nad Slovenskom
- Menný zoznam US letcov podľa posádok a dátumov zostrelenia
- Menný zoznam letcov RAF podľa posádok a dátumov zostrelenia
- Zoznam spomenutých cintorínov
- Prehľad lietadiel 15.USAAF havarovaných na území Slovenska v rokoch 1944/45
- Prehľad lietadiel 15.USAAF, z ktorých sa posádka dostala na územie Slovenska
- Prehľad lietadiel RAF havarovaných na území Slovenska
- Prehľad amerických náletov na ciele na Slovensku
- Štruktúra 15th USAAF
Profily
Anotace:
Anotation:
Kniha "Konečná zastávka: Slovensko!" je venovaná pamiatke letcov, pre ktorých vojna skončila nad územím Slovenska. Zameriava sa predovšetkým na popis osudov posádok lietadiel zostrelených v rokoch 1944-45 s velkým dôrazom na 15. leteckú armádu USA, operujúcu z talianskych základní, jej straty, bombardovacie nálety na slovenské ciele a súboje, ktorým sa podrobili letci posádok bombardérov a stíhačiek nad Slovenskom. Súčasne je kniha aj podakovaním slovenským obyvatelom za nezištnú pomoc, ktorú poskytli cudzincom v neznámej krajine v nepriateľskom zázemí v časoch vojny.

Príhovor k druhému vydaniu
Od prvého vydania knihy v roku 2007 uplynulo osem rokov a za ten čas sa podarilo nazhromaždiť nové informácie, fotografie, ale aj poopraviť či potvrdiť niektoré naše domnienky a tvrdenia. Mnoho letcov nás navždy opustilo, avšak vďaka rozvoju komunikačných technológií sme nadviazali kontakty s tými, ktorí ešte sú medzi nami alebo ich rodinnými príslušníkmi. Preto sa rozrástla zbierka fotografií o mnohé nové tváre.
Taktiež sa podarilo identifikovať tri nové prípady dopadov bombardérov na území dnešného Slovenska, ktoré prezentujeme v tomto druhom rozšírenom vydaní. Príliš sme nechcel meniť pôvodnú osnovu a zalomenie textu, a preto snáď prepáčite, že sme druhé vydanie editovali len v zmysle doplnenia a výmeny cca 130 kusov fotografií, opráv chýb, a doplnenia len menšieho množstva nového textu tam, kde to pôvodné zalomenie dovoľovalo. Prerobiť knihu od počiatku by totiž trvalo veľmi dlho. Zmenili sa aj niektoré farebné profily lietadiel, ktoré doznali zmien v markingu a to aj vďaka podnetom čitateľov a novým poznatkom. Rozšírené druhé vydanie je vydávané v limitovanom samonáklade. Dúfame však, že predkladané informácie Vás obohatia a čítaním ďalších riadkov si spríjemníte chvíle svojho života a rozšírite poznanie o tejto epoche našej histórie.
Opäť je to o ničo ucelenejší pohľad na tému 15.USAAF a RAF nad Slovenskom.Viac tu: degart.webnode.sk
Recenze:
Review:
-

URL : https://www.valka.cz/Kassak-Hrodegh-t188619#547835Verze : 1