Main Menu
User Menu

Karpentná - Zámčisko

zaniklý hrádek

     
Název:
Name:
Karpentná - Zámčisko
Další názvy:
Other Names:
Zámčisko
Karpentna
Typ:
Style:
ostatní
Stav:
Condition:
nepatrné zbytky
Přístupnost:
Accessibility:
volně přístupno
Obec:
Municipality:
Třinec-Karpentná
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°38'35.313"N 18°41'50.438"E
První písemná zmínka:
First Written Reference :
DD.MM.RRRR
Památky a muzea v okolí:
Places of Interest and Museums in the Vicinity:
-
Poznámka:
Note:
Lokalita je v odborné literatuře označována jako hrádek nebo by se dala přirovnat k opevněnému opěrnému a hlavně kontrolnímu bodu. Lokalita archeologicky zkoumána zvláště s ohledem na výstavbu rychlostní silnice, která jde přes ní.
Zdroje:
Sources:
http://www.hrady.cz/index.php?OID=3832
URL : https://www.valka.cz/Karpentna-Zamcisko-t188269#547015Verze : 2
Karpentná - Zámčisko


Zaniklé malé opevnění mající charakter opevněnéhé bodu pro kontrolu daného území. Nepředpokládá se (jako hlavní) sídelní charakter. Označuje se jako hrádek, ale spíš měla charakter tvrze. Rozsáhlejší poznatky o podobě a dataci, lze očekávat po vypublikování výsledků záchraných archeologických výzkumů z let 2012 (?) a 2015. Lokalita byla několikráte poškozena nejdříve zástavbou RD a následně v souvislosti se stavbou rychlostní silnice, která přes hrádek prochází.Zdroje:
http://www.hrady.cz/index.php?OID=3832
Karpentná - Zámčisko - Stav před zahájením archeologického výzkumu únor 2015

Stav před zahájením archeologického výzkumu únor 2015
Karpentná - Zámčisko - Dřívější archeologický výzkum na lokalitě  (2012) via mapy.cz (upraveno)

Dřívější archeologický výzkum na lokalitě (2012) via mapy.cz (upraveno)
Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

URL : https://www.valka.cz/Karpentna-Zamcisko-t188269#547016Verze : 0