Main Menu
User Menu

Karolina (5N87 (K-66), 3D rádiolokátor)

Karolina - označenie sovietskeho 3D rádiolokátora 5N87 (K-66) (5Н87 (К-66), Back Trap) používaného poľskou armádou.
URL : https://www.valka.cz/Karolina-5N87-K-66-3D-radiolokator-t47757#186933Verze : 0
MOD