Karlewski, Erich

     
Příjmení:
Surname:
Karlewski Karlewski
Jméno:
Given Name:
Erich Erich
Jméno v originále:
Original Name:
Erich Karlewski
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál letectva General of the Flyers
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
20.09.1874 Klecewo /
20.09.1874 Klecewo /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.01.1947 Camp Mühlberg /
DD.01.1947 Camp Mühlberg /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
veliteľ Vzdušnej technickej akadémie v Berlíne - Gatowe Commander of the Air Technical Academy, Berlin-Gatow
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- -
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
http://www.geocities.com/~orion47/
URL : https://www.valka.cz/Karlewski-Erich-t124892#424861 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Karlewski Karlewski
Jméno:
Given Name:
Erich Erich
Jméno v originále:
Original Name:
Erich Karlewski
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
27.01.1895 SekondeLeutnant
14.02.1905 Oberleutnant
21.04.1911 Hauptmann
27.01.1918 Major
01.07.1923 Oberstleutnant
01.04.1928 Oberst
01.10.1931 Generálmajor
01.10.1936 Generálporučík
31.03.1938 Generál letectva
27.01.1895 SekondeLeutnant
14.02.1905 Oberleutnant
21.04.1911 Hauptmann
27.01.1918 Major
01.07.1923 Oberstleutnant
01.04.1928 Oberst
01.10.1931 Major General
01.10.1936 Lieutenant General
31.03.1938 General of the Flyers
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://www.geocities.com/~orion47/
URL : https://www.valka.cz/Karlewski-Erich-t124892#424862 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více